Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
26/04/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 26/04/2021
Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24
Ngày nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang sử dụng chiến lược tạo khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội để tăng tính chuyển đổi của kênh bán hàng này.

Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook là một lựa chọn tuyệt vời để thu hút khách hàng tiềm năng đủ điều kiện một cách dễ dàng hơn. Sử dụng các Biểu mẫu web Bitrix24 CRM trong Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, thông tin sẽ tự động được gửi đến Bitrix24 CRM và Khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.

Mới: bây giờ bạn có thể thử nghiệm tích hợp biểu mẫu Bitrix24 với Facebook. Nếu tất cả các cài đặt được thực hiện chính xác, khách hàng tiềm năng thử nghiệm sẽ xuất hiện trong Bitrix24 của bạn.

Nhóm Bitrix24 chúc bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả và ngày càng có nhiều khách hàng mới! 

Phổ biến nhất
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc