Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24

Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24
Long An Trần
April 26, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: April 26, 2021
Ngày nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang sử dụng chiến lược tạo khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội để tăng tính chuyển đổi của kênh bán hàng này.

Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook là một lựa chọn tuyệt vời để thu hút khách hàng tiềm năng đủ điều kiện một cách dễ dàng hơn. Sử dụng các Biểu mẫu web Bitrix24 CRM trong Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, thông tin sẽ tự động được gửi đến Bitrix24 CRM và Khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.

Mới: bây giờ bạn có thể thử nghiệm tích hợp biểu mẫu Bitrix24 với Facebook. Nếu tất cả các cài đặt được thực hiện chính xác, khách hàng tiềm năng thử nghiệm sẽ xuất hiện trong Bitrix24 của bạn.

Nhóm Bitrix24 chúc bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả và ngày càng có nhiều khách hàng mới! 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
10 phương pháp thắt chặt mối quan hệ khách hàng trong đại dịch COVID-19
Lịch Bitrix24 Phiên Bản Mới
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks