Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24
2 phút để đọc
Long An Trần
26/04/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 26/04/2021
Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24
Ngày nay, ngày càng nhiều doanh nghiệp đang sử dụng chiến lược tạo khách hàng tiềm năng trên mạng xã hội để tăng tính chuyển đổi của kênh bán hàng này.

Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook là một lựa chọn tuyệt vời để thu hút khách hàng tiềm năng đủ điều kiện một cách dễ dàng hơn. Sử dụng các Biểu mẫu web Bitrix24 CRM trong Quảng cáo khách hàng tiềm năng trên Facebook. Khi khách hàng điền vào biểu mẫu trên Facebook, thông tin sẽ tự động được gửi đến Bitrix24 CRM và Khách hàng tiềm năng mới sẽ được tạo.

Mới: bây giờ bạn có thể thử nghiệm tích hợp biểu mẫu Bitrix24 với Facebook. Nếu tất cả các cài đặt được thực hiện chính xác, khách hàng tiềm năng thử nghiệm sẽ xuất hiện trong Bitrix24 của bạn.

Nhóm Bitrix24 chúc bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả và ngày càng có nhiều khách hàng mới! 

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc