Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi

Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi
Long An Trần
October 12, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: October 12, 2021
Thông báo ping (nhận xét hệ thống trong Tác vụ) đã thay đổi, do đó bạn sẽ không bị phân tâm bởi các thông báo ping nữa.

Ping Tác vụ đã hoàn thành sẽ tự động được đọc cho Người tạo tác vụ.
Ping cho Người quan sát sẽ không còn kích hoạt bộ đếm, chỉ có bình luận trực tiếp.

Đọc bài viết Trợ giúp Bitrix24 này để biết chi tiết.

Chúc bạn và đội nhóm làm việc hiệu quả! 
Thân, 
Bitrix24 của bạn 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Thanh Toán cho Telephony Bitrix24
5 chiến lược quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp của bạn
Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation
Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận