Đăng ký miễn phí

Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi

Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi
Nhóm Bitrix24
12/10/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 12/10/2021
Thông báo ping (nhận xét hệ thống trong Tác vụ) đã thay đổi, do đó bạn sẽ không bị phân tâm bởi các thông báo ping nữa.

Ping Tác vụ đã hoàn thành sẽ tự động được đọc cho Người tạo tác vụ.
Ping cho Người quan sát sẽ không còn kích hoạt bộ đếm, chỉ có bình luận trực tiếp.

Đọc bài viết Trợ giúp Bitrix24 này để biết chi tiết.

Chúc bạn và đội nhóm làm việc hiệu quả! 
Thân, 
Bitrix24 của bạn 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Kết Nối WhatsApp Trong Trung Tâm Liên Hệ Bitrix24
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Tích Hợp Ứng Dụng Freshdesk Với Bitrix24
Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn