Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi

1 phút để đọc
Long An Trần
12/10/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 12/10/2021
Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi
Thông báo ping (nhận xét hệ thống trong Tác vụ) đã thay đổi, do đó bạn sẽ không bị phân tâm bởi các thông báo ping nữa.

Ping Tác vụ đã hoàn thành sẽ tự động được đọc cho Người tạo tác vụ.
Ping cho Người quan sát sẽ không còn kích hoạt bộ đếm, chỉ có bình luận trực tiếp.

Đọc bài viết Trợ giúp Bitrix24 này để biết chi tiết.

Chúc bạn và đội nhóm làm việc hiệu quả! 
Thân, 
Bitrix24 của bạn 
Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc