Đăng ký miễn phí

Máy Quét Mã Vạch

Máy Quét Mã Vạch
Nhóm Bitrix24
28/01/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 26/01/2022
Bạn có thể sử dụng máy quét mã vạch để tìm kiếm và thêm các mục vào tài liệu kiểm kê. Bạn có thể nhanh chóng quét mã vạch của một mặt hàng và dữ liệu sẽ tự động xuất hiện trong hệ thống.

Nếu bạn không có ứng dụng Bitrix24 dành cho thiết bị di động, hệ thống sẽ đề nghị tải xuống bằng mã QR vô cùng tiện lợi và nhanh chóng.

Chi tiết trong bài viết sau đây.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
How a Free Bitrix24 Plan is Going to Change after January 1, 2021
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng
Kết Nối WhatsApp Trong Trung Tâm Liên Hệ Bitrix24
Có Gì Mới trên Bitrix24