Đăng ký miễn phí

Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24

Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24
Nhóm Bitrix24
25/11/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 21/11/2022

Chúng tôi cũng đã cập nhật chế độ xem Tuần, Tháng trong Lịch. Thời lượng sự kiện, Công cụ lập kế hoạch sự kiện và một số tính năng mới trong Phòng họp cũng như đồng bộ Lịch đã sẵn sàng để bạn sử dụng.      

Nhấp vào liên kết sau để có thể Kết nối Lịch Mac của bạn với Bitrix24 chỉ với vài cú nhấp chuột!


Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Quyền Truy Cập Vào Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Mới: Chức Năng Ghi Lại Cuộc Gọi Video Từ Phiên Bản Dành Cho Máy Tính Để Bàn
Cài Đặt Quản Lý Kho Hàng