Đăng ký miễn phí

Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24

Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24
Long An Trần
25/11/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 21/11/2022

Chúng tôi cũng đã cập nhật chế độ xem Tuần, Tháng trong Lịch. Thời lượng sự kiện, Công cụ lập kế hoạch sự kiện và một số tính năng mới trong Phòng họp cũng như đồng bộ Lịch đã sẵn sàng để bạn sử dụng.      

Nhấp vào liên kết sau để có thể Kết nối Lịch Mac của bạn với Bitrix24 chỉ với vài cú nhấp chuột!


Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Có Gì Mới trên Bitrix24
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App