Đăng ký miễn phí

Các Thay Đổi Đối Với Các Quy Tắc Tự Động Hóa

Các Thay Đổi Đối Với Các Quy Tắc Tự Động Hóa
Nhóm Bitrix24
26/01/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 24/03/2022
Chúng tôi đã thay đổi giao diện và thêm các tính năng mới vào các quy tắc tự động hóa.
 
Dưới đây là những thay đổi chính:

 
Tự động hóa là một mô-đun quan trọng của Bitrix24 giúp nâng cao hiệu quả công việc, nhưng cần một chút thời gian để thành thạo công cụ. Nếu bạn muốn phát triển tính năng tự động hóa của Bitrix24, bạn có thể liên hệ với các Đối tác chính thức của Bitrix24 tại Việt Nam. 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng
Giao Diện Mới Của Hoá Đơn
Biểu Mẫu CRM Trong Kênh Mở