Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa

1 phút để đọc
Long An Trần
20/07/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 27/07/2022
Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa

Sớm hay muộn thì bất kỳ công ty nào cũng bắt đầu tự động hóa các quy trình liên quan đến tác vụ, nhắc việc và CRM. Để tự động hóa các quy trình phức tạp, cần phải có một thử nghiệm thích hợp. 

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa cho phép bạn kiểm tra cách hoạt động của trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa, liệu các điều kiện có được đáp ứng trong trình chạy thử hay không. Nó cũng hiển thị các lỗi và ghi lại tất cả các hành động trong nhật ký. 

Vui lòng đọc thêm về chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa tại đây, cách bắt đầu kiểm tra tại đây và trạng thái quy tắc tự động hóa và mục nhật ký tại đây.


Thân mến, 

Bitrix24 của bạn

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút để đọc