Đăng ký miễn phí

Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa

Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa
Long An Trần
20/07/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 27/07/2022

Sớm hay muộn thì bất kỳ công ty nào cũng bắt đầu tự động hóa các quy trình liên quan đến tác vụ, nhắc việc và CRM. Để tự động hóa các quy trình phức tạp, cần phải có một thử nghiệm thích hợp. 

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa cho phép bạn kiểm tra cách hoạt động của trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa, liệu các điều kiện có được đáp ứng trong trình chạy thử hay không. Nó cũng hiển thị các lỗi và ghi lại tất cả các hành động trong nhật ký. 

Vui lòng đọc thêm về chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa tại đây, cách bắt đầu kiểm tra tại đây và trạng thái quy tắc tự động hóa và mục nhật ký tại đây.


Thân mến, 

Bitrix24 của bạn

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi
CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới
Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở