Đăng ký miễn phí

CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới

CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới
Long An Trần
21/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 21/12/2022

Nhờ khái niệm bán hàng mới, bạn sẽ luôn cập nhật các giao dịch và nhân viên của bạn sẽ hoàn thành các giao dịch đúng hạn. CRM chủ động (Proactive CRM) sẽ giúp những người mới nhanh chóng bắt kịp tốc độ. Các nhà quản lý có kinh nghiệm có thể tổ chức quá trình làm việc tốt hơn, và người giám sát có thể dễ dàng kiểm soát các hoạt động của nhân viên.
Truy cập bài viết Trợ giúp Bitrix24 của chúng tôi để khám phá tất cả các tính năng mới của Bitrix24 CRM chủ động.

CRM hiện có Hoạt động giao dịch thông minh. Nếu một giao dịch không có các hoạt động theo kế hoạch, hệ thống CRM sẽ nhắc bạn tạo một giao dịch, để giao dịch không bị bỏ lại mà bạn không chú ý trong một thời gian dài. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể lưu hoạt động được điền trước và sau đó giao dịch sẽ trở lại tâm điểm chú ý của bạn sau ba ngày.
Tìm hiểu tất cả thông tin về các hoạt động thông minh của CRM chủ động tại đây.

Chúng tôi làm việc không ngừng để cải thiện sản phẩm của mình. Lần này, chúng tôi đã thay đổi bộ đếm để bạn biết hôm nay bạn bạn cần liên hệ với khách hàng nào.
Bài viết sau của chúng tôi giải thích chi tiết hơn về cách hoạt động của bộ đếm hoạt động mới.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24
Trang Web và Cài Đặt Trang
Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án
Cập Nhật Lịch Trên Bitrix24