CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới

1 phút để đọc
Long An Trần
21/12/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 21/12/2022
CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới

Nhờ khái niệm bán hàng mới, bạn sẽ luôn cập nhật các giao dịch và nhân viên của bạn sẽ hoàn thành các giao dịch đúng hạn. CRM chủ động (Proactive CRM) sẽ giúp những người mới nhanh chóng bắt kịp tốc độ. Các nhà quản lý có kinh nghiệm có thể tổ chức quá trình làm việc tốt hơn, và người giám sát có thể dễ dàng kiểm soát các hoạt động của nhân viên.
Truy cập bài viết Trợ giúp Bitrix24 của chúng tôi để khám phá tất cả các tính năng mới của Bitrix24 CRM chủ động.

CRM hiện có Hoạt động giao dịch thông minh. Nếu một giao dịch không có các hoạt động theo kế hoạch, hệ thống CRM sẽ nhắc bạn tạo một giao dịch, để giao dịch không bị bỏ lại mà bạn không chú ý trong một thời gian dài. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, bạn có thể lưu hoạt động được điền trước và sau đó giao dịch sẽ trở lại tâm điểm chú ý của bạn sau ba ngày.
Tìm hiểu tất cả thông tin về các hoạt động thông minh của CRM chủ động tại đây.

Chúng tôi làm việc không ngừng để cải thiện sản phẩm của mình. Lần này, chúng tôi đã thay đổi bộ đếm để bạn biết hôm nay bạn bạn cần liên hệ với khách hàng nào.
Bài viết sau của chúng tôi giải thích chi tiết hơn về cách hoạt động của bộ đếm hoạt động mới.

Phổ biến nhất
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc