Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24
1 phút để đọc
Long An Trần
15/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 15/06/2023
Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24

Chúng tôi đã thêm khả năng tạo hệ thống đăng nhập một lần cho các gói Enterprise Bitrix24.

Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng thêm tất cả đồng nghiệp vào tài khoản Bitrix24 và quản lý quyền truy cập của họ từ Microsoft Azure Active Directory. Vì vậy, các nhân viên sẽ đăng nhập vào Bitrix24 mà không cần nhập mật khẩu nữa.

Chi tiết về định cấu hình đăng nhập một lần cho nhân viên trong bài trợ giúp sau.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc