Blog Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24

Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24

Long An Trần
1 phút
119
Đã cập nhật: 15/06/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 15/06/2023
Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24

Chúng tôi đã thêm khả năng tạo hệ thống đăng nhập một lần cho các gói Enterprise Bitrix24.

Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng thêm tất cả đồng nghiệp vào tài khoản Bitrix24 và quản lý quyền truy cập của họ từ Microsoft Azure Active Directory. Vì vậy, các nhân viên sẽ đăng nhập vào Bitrix24 mà không cần nhập mật khẩu nữa.

Chi tiết về định cấu hình đăng nhập một lần cho nhân viên trong bài trợ giúp sau.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút