Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
15/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 15/06/2023
Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24

Chúng tôi đã thêm khả năng tạo hệ thống đăng nhập một lần cho các gói Enterprise Bitrix24.

Giờ đây, bạn có thể nhanh chóng thêm tất cả đồng nghiệp vào tài khoản Bitrix24 và quản lý quyền truy cập của họ từ Microsoft Azure Active Directory. Vì vậy, các nhân viên sẽ đăng nhập vào Bitrix24 mà không cần nhập mật khẩu nữa.

Chi tiết về định cấu hình đăng nhập một lần cho nhân viên trong bài trợ giúp sau.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc