Blog Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng

Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng

Long An Trần
1 phút
31
Đã cập nhật: 25/06/2024
Long An Trần
Đã cập nhật: 25/06/2024
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Ngay từ giao diện quản lý Bitrix24, bạn có thể dễ dàng mời khách hàng trò chuyện trên WhatsApp thông qua Biểu mẫu CRM. Để đảm bảo sự thuận tiện cho khách, bạn nên chuyển sang ứng dụng WhatsApp và tiếp tục liên lạc trên đó. Lịch sử trò chuyện WhatsApp sẽ được tự động lưu trữ trong hệ thống CRM, giúp bạn dễ dàng theo dõi và quản lý hiệu quả các tương tác với khách hàng.

Theo quy định của WhatsApp, một công ty không thể gửi tin nhắn đầu tiên trong trình nhắn tin. Chỉ có khách hàng mới bắt đầu hộp thoại. Ngoại lệ là các tin nhắn mẫu HSM (Thông báo có cấu trúc cao) mà công ty có thể gửi cho khách hàng trước.
Xem chi tiết cách bạn có thể gửi tin nhắn WhatsApp theo nhiều cách khác nhau:
  • Từ biểu mẫu thực thể CRM
  • Thông qua hành động nhóm cho nhiều khách hàng
  • Tự động sử dụng quy tắc tự động hóa
Ngoài ra, bạn có thể kết nối kênh Edna.io WhatsApp trong Bitrix24 để gửi tin nhắn cho khách hang từ CRM. Khách hàng có thể bắt đầu hộp thoại trong WhatsApp từ một tiện ích trên trang web.

 Bitrix24 - Giải pháp quản lý bán hàng và chăm sóc khách hàng toàn diện, giúp bạn kết nối và giao tiếp hiệu quả với khách hàng trên mọi kênh, mọi lúc, mọi nơi. Hãy bắt đầu trải nghiệm Bitrix24 ngay hôm nay để nâng tầm hoạt động kinh doanh của bạn!
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Điểm Danh Check-in
Bắt đầu với BI Builder
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Kết nối tên miền và Thay đổi tên miền phụ Bitrix24
Kết nối tên miền và Thay đổi tên miền phụ Bitrix24
1 phút
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút