Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển

1 phút để đọc
Long An Trần
21/09/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 21/09/2023
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển

Các quy trình thông minh hiện có sẵn trong ứng dụng di động Bitrix24, cho phép người dùng dễ dàng tạo, chỉnh sửa và sắp xếp các mục SPA một cách linh hoạt nhất.

Sử dụng phiên bản web Bitrix24 để thiết lập các quy trình thông minh và CRM di động Bitrix24 để tạo và quản lý các mục quy trình thông minh. Ví dụ: lên kế hoạch hoạt động, gửi SMS, mời trò chuyện, gửi email hoặc tạo tài liệu.

Các quy trình thông minh trong ứng dụng di động Bitrix24 có thể giúp bạn hợp lý hóa quy trình công việc và đảm bảo rằng các hành động quan trọng được thực hiện kịp thời.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc