Blog Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa

Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa

Long An Trần
1 phút
15
Đã đăng: 24/05/2024
Long An Trần
Đã đăng: 24/05/2024
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Trong bài Trợ giúp này, các bạn có thể tìm hiểu cách bật tùy chọn Khóa tài liệu để ngăn đồng nghiệp thực hiện chỉnh sửa cùng lúc với bạn. Bạn có thể khóa tài liệu nếu tùy chọn Cho phép Khóa tài liệu trong khi chỉnh sửa được bật.

Tùy chọn khóa chỉ hoạt động khi chỉnh sửa tài liệu trên dịch vụ Đám mây và chỉ người đã khóa tài liệu mới có thể chỉnh sửa nó. Các nhân viên khác sẽ có thể xem và tải xuống.


Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút