Blog Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành

Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành

Long An Trần
1 phút
91
Đã đăng: 20/06/2023
Long An Trần
Đã đăng: 20/06/2023
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành

Nếu bạn cần kiểm soát kết quả của tác vụ, hãy kích hoạt tùy chọn Kiểm tra tác vụ sau khi hoàn thành trong cài đặt Tác vụ. Sau khi người dùng chịu trách nhiệm đánh dấu tác vụ là đã hoàn thành, tác vụ đó sẽ được gửi cho bạn để xem xét. Bạn có thể Chấp nhận là đã hoàn tất hoặc Quay trở lại để hoàn thành.

Xem chi tiết về cách kích hoạt tuỳ chọn này trên máy tính và ứng dụng di động, vui lòng tham khảo bài trợ giúp sau.

Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút