Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành

1 phút để đọc
Long An Trần
20/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 15/06/2023
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành

Nếu bạn cần kiểm soát kết quả của tác vụ, hãy kích hoạt tùy chọn Kiểm tra tác vụ sau khi hoàn thành trong cài đặt Tác vụ. Sau khi người dùng chịu trách nhiệm đánh dấu tác vụ là đã hoàn thành, tác vụ đó sẽ được gửi cho bạn để xem xét. Bạn có thể Chấp nhận là đã hoàn tất hoặc Quay trở lại để hoàn thành.

Xem chi tiết về cách kích hoạt tuỳ chọn này trên máy tính và ứng dụng di động, vui lòng tham khảo bài trợ giúp sau.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc