Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút để đọc
Long An Trần
20/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 15/06/2023
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành

Nếu bạn cần kiểm soát kết quả của tác vụ, hãy kích hoạt tùy chọn Kiểm tra tác vụ sau khi hoàn thành trong cài đặt Tác vụ. Sau khi người dùng chịu trách nhiệm đánh dấu tác vụ là đã hoàn thành, tác vụ đó sẽ được gửi cho bạn để xem xét. Bạn có thể Chấp nhận là đã hoàn tất hoặc Quay trở lại để hoàn thành.

Xem chi tiết về cách kích hoạt tuỳ chọn này trên máy tính và ứng dụng di động, vui lòng tham khảo bài trợ giúp sau.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc