Blog Mọi Thứ Bạn Cần Biết Khi Cần Liên Hệ Với Bộ Phận Hỗ Trợ Bitrix24

Mọi Thứ Bạn Cần Biết Khi Cần Liên Hệ Với Bộ Phận Hỗ Trợ Bitrix24

Long An Trần
3 phút
188
Đã cập nhật: 17/03/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 17/03/2023
Mọi Thứ Bạn Cần Biết Khi Cần Liên Hệ Với Bộ Phận Hỗ Trợ Bitrix24

Bạn mới sử dụng Bitrix24? Bitrix24 có sẵn câu trả lời cho hơn 95% câu hỏi về Bitrix24 trong phần Câu hỏi thường gặp Bitrix24 Care FAQ. Bạn cần liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Bitrix24? Sau đây là những điều bạn cần biết.

Bạn có thể xem các video trợ giúp ngắn của chúng tôi trên Youtube hoặc bản giới thiệu sản phẩm. Hội thảo web của chúng tôi bao gồm nhiều chủ đề khác nhau và có sẵn miễn phí bằng nhiều ngôn ngữ.

Hỗ trợ trò chuyện trực tiếp Bitrix24 chỉ dành cho những khách hàng đăng ký gói thương mại. Xin lưu ý rằng chỉ quản trị viên tài khoản mới có thể liên hệ với Bộ phận hỗ trợ.


Câu hỏi thường gặp: Bộ phận hỗ trợ Bitrix24

Các tư vấn viên hỗ trợ Bitrix24 có thể đăng nhập vào tài khoản của tôi không?

Không. Nhóm hỗ trợ Khách hàng không thể đăng nhập vào tài khoản của bạn (không kết nối với bạn qua Team Viewer và không gọi cho bạn qua Skype hoặc điện thoại). Nhóm hỗ trợ không biết tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn.


Có thể liên hệ trực tiếp với chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật không?

Tất cả các yêu cầu đầu tiên đến nhóm chăm sóc khách hàng. Khi cần thiết, nhóm chăm sóc khách hàng của chúng tôi sẽ chuyển yêu cầu của bạn đến bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp. Vui lòng trình bày rõ ràng câu hỏi của bạn để chúng tôi có thể chuyển yêu cầu của bạn đến nhóm hỗ trợ kỹ thuật khi cần.


Làm cách nào để biết rằng lỗi tôi tìm thấy đã được sửa?

Bạn sẽ nhận được thông báo kèm theo số lượng yêu cầu của mình khi sự cố được khắc phục (đối với lỗi hoặc sự cố kỹ thuật khác).


Yêu cầu tính năng hoặc phản hồi sản phẩm

Xin lưu ý rằng phản hồi về sản phẩm rất quan trọng đối với chúng tôi và bạn có thể đề xuất các tính năng và kịch bản mới cho Bitrix24. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nhóm hỗ trợ của chúng tôi không cung cấp bất kỳ thông tin nào về thời điểm/nếu đề xuất của bạn sắp được đưa ra. Mỗi ngày chúng tôi thu thập hàng chục đề xuất sản phẩm để xem xét trong tương lai. Chúng tôi phân tích tất cả các yêu cầu của khách hàng, nhưng những đề xuất được yêu cầu thường xuyên nhất sẽ được phát triển trước tiên.


Nhóm hỗ trợ khách hàng Bitrix24 có thể định cấu hình tài khoản của tôi không?

Nhóm hỗ trợ Bitrix24 không định cấu hình hoặc tùy chỉnh tài khoản, thiết kế quy trình công việc hoặc phát triển ứng dụng. Vui lòng liên hệ với các đối tác được chứng nhận Bitrix24 trong khu vực của bạn.


Ai có thể trợ giúp nếu có lỗi trong Kho ứng dụng Bitrix24.Market?

Bitrix24.Market có hơn 500 ứng dụng mà bạn có thể sử dụng để mở rộng chức năng Bitrix24 của mình. Các ứng dụng này được phát triển bởi các nhà phát triển bên thứ ba. Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển ứng dụng (thông tin liên hệ được cung cấp cho từng ứng dụng trong Kho ứng dụng).


Ghi chú cuối cùng

  • Nếu có thể, vui lòng đính kèm ảnh chụp màn hình, video hoặc gifs mô tả sự cố, nó sẽ giúp chúng tôi giải quyết vấn đề của bạn nhanh hơn.

  • Nếu bạn có một số câu hỏi, tốt hơn là nên giải quyết chúng một cách riêng biệt.

  • Đừng quên đánh giá sự hỗ trợ của đội ngũ chăm sóc khách hàng. Thông tin phản hồi là quan trọng đối với chúng tôi.


Vui lòng đọc thêm về Câu hỏi thường gặp về Bộ phận hỗ trợ tại đây.

 

Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Mục lục
Câu hỏi thường gặp: Bộ phận hỗ trợ Bitrix24 Các tư vấn viên hỗ trợ Bitrix24 có thể đăng nhập vào tài khoản của tôi không? Có thể liên hệ trực tiếp với chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật không? Làm cách nào để biết rằng lỗi tôi tìm thấy đã được sửa? Yêu cầu tính năng hoặc phản hồi sản phẩm Nhóm hỗ trợ khách hàng Bitrix24 có thể định cấu hình tài khoản của tôi không? Ai có thể trợ giúp nếu có lỗi trong Kho ứng dụng Bitrix24.Market? Ghi chú cuối cùng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút