Đăng ký miễn phí

Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics

Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics
Long An Trần
16/02/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 15/02/2022
Phân Tích Kinh Doanh (Business Intelligence Analytics) - BI Analytics là một trong những công cụ gần đây nhất được Bitrix24 giới thiệu cho phép phân tích chi tiết dữ liệu được thu thập trong đó.

Bạn có thể kết nối Google Data Studio hoặc Microsoft Power BI với BI Analytics để tạo báo cáo với nhiều mức độ phức tạp khác nhau nhằm theo dõi dữ liệu cần thiết.

Tìm hiểu cách liên kết Google Data StudioMicrosoft Power BI với tài khoản Bitrix24 của bạn.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Webinar Giới Thiệu Bitrix24 Mới
Dịch Vụ Trong CRM
Mới: Chức Năng Ghi Lại Cuộc Gọi Video Từ Phiên Bản Dành Cho Máy Tính Để Bàn
Thống Kê Cuộc Gọi: Biểu Đồ Tương Tác và Hiệu Suất Của Nhân Viên