Đăng ký miễn phí

Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics

Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics
Nhóm Bitrix24
16/02/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 15/02/2022
Phân Tích Kinh Doanh (Business Intelligence Analytics) - BI Analytics là một trong những công cụ gần đây nhất được Bitrix24 giới thiệu cho phép phân tích chi tiết dữ liệu được thu thập trong đó.

Bạn có thể kết nối Google Data Studio hoặc Microsoft Power BI với BI Analytics để tạo báo cáo với nhiều mức độ phức tạp khác nhau nhằm theo dõi dữ liệu cần thiết.

Tìm hiểu cách liên kết Google Data StudioMicrosoft Power BI với tài khoản Bitrix24 của bạn.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24