Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics

1 phút để đọc
Long An Trần
16/02/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 15/02/2022
Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics
Phân Tích Kinh Doanh (Business Intelligence Analytics) - BI Analytics là một trong những công cụ gần đây nhất được Bitrix24 giới thiệu cho phép phân tích chi tiết dữ liệu được thu thập trong đó.

Bạn có thể kết nối Google Data Studio hoặc Microsoft Power BI với BI Analytics để tạo báo cáo với nhiều mức độ phức tạp khác nhau nhằm theo dõi dữ liệu cần thiết.

Tìm hiểu cách liên kết Google Data StudioMicrosoft Power BI với tài khoản Bitrix24 của bạn.
Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc