Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics

1 phút để đọc
Long An Trần
16/02/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 15/02/2022
Phân Tích Kinh Doanh - BI Analytics
Phân Tích Kinh Doanh (Business Intelligence Analytics) - BI Analytics là một trong những công cụ gần đây nhất được Bitrix24 giới thiệu cho phép phân tích chi tiết dữ liệu được thu thập trong đó.

Bạn có thể kết nối Google Data Studio hoặc Microsoft Power BI với BI Analytics để tạo báo cáo với nhiều mức độ phức tạp khác nhau nhằm theo dõi dữ liệu cần thiết.

Tìm hiểu cách liên kết Google Data StudioMicrosoft Power BI với tài khoản Bitrix24 của bạn.
Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc