Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation
2 phút để đọc
Long An Trần
23/09/2020
Lần cập nhật cuối cùng: 13/10/2020
Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation
Surviving – and thriving – in times of uncertainty and turmoil requires adopting a certain mindset. One that will, to the maximum extent possible, make you and your business antifragile.
 
So, who better than the best-selling author of ‘The Black Swan’ and ‘Antifragile’, Dr. Nassim Nicholas Taleb, to shed some light on new ways of thinking?

We’re excited to let you know that we’ll be interviewing Dr. Taleb as part of our release presentation. Join us on October 23rd, when we’ll be diving deep into the most pressing issues of today, including: 

  • Surviving (and foreseeing) future epidemics and pandemics
  • Public safety vs. personal freedom
  • Fake news and how it affects businesses
  • The future of remote work
  • …and more
Sometimes, pushing the limits means seeing things in a new light. In this release, we hope to expand your perspectives.
 
See you there!

Always on your side,
Bitrix24 Team
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc