Blog Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation

Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation

Long An Trần
1 phút
252
Đã cập nhật: 13/10/2020
Long An Trần
Đã cập nhật: 13/10/2020
Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation
Surviving – and thriving – in times of uncertainty and turmoil requires adopting a certain mindset. One that will, to the maximum extent possible, make you and your business antifragile.
 
So, who better than the best-selling author of ‘The Black Swan’ and ‘Antifragile’, Dr. Nassim Nicholas Taleb, to shed some light on new ways of thinking?

We’re excited to let you know that we’ll be interviewing Dr. Taleb as part of our release presentation. Join us on October 23rd, when we’ll be diving deep into the most pressing issues of today, including: 

  • Surviving (and foreseeing) future epidemics and pandemics
  • Public safety vs. personal freedom
  • Fake news and how it affects businesses
  • The future of remote work
  • …and more
Sometimes, pushing the limits means seeing things in a new light. In this release, we hope to expand your perspectives.
 
See you there!

Always on your side,
Bitrix24 Team
Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút