Blog Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ

Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ

Long An Trần
1 phút
16
Đã đăng: 22/05/2024
Long An Trần
Đã đăng: 22/05/2024
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Trong bài báo này, các bạn sẽ tìm thấy thông tin về cách khởi tạo và định cấu hình cho các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa khi làm việc với Tác vụ trong Bitrix24.

Tóm lại:
  • Quy tắc tự động hóa hoạt động khi một Tác vụ chuyển sang giai đoạn nhất định.
  • Trình kích hoạt theo dõi các thay đổi trong Tác vụ và chuyển Tác vụ sang giai đoạn khác.
  • Đi tới phần Tác vụ và Dự án để định cấu hình các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa. Nhấp vào nút Tự động hóa.
  • Mỗi quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa được định cấu hình riêng.
Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút