Đăng ký miễn phí

Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM

Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM
Long An Trần
12/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 10/05/2023
Báo giá là một thành phần của CRM chứa thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ cũng như lời đề nghị hợp tác. Đây là giai đoạn làm việc tiếp theo với khách hàng sau khi tạo Thỏa thuận (hay Giao dịch).

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết về cách tạo Báo giá cũng như tính năng và giao diện trên máy tính cũng như trên thiết bị di động để làm việc hiệu quả hơn trên Bitrix24 CRM.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Làm Việc Với Scrum
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Dịch Vụ Trong CRM
Các Thay Đổi Đối Với Các Quy Tắc Tự Động Hóa