Blog Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM

Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM

Long An Trần
1 phút
118
Đã đăng: 12/05/2023
Long An Trần
Đã đăng: 12/05/2023
Tạo Báo Giá Trên Bitrix24 CRM
Báo giá là một thành phần của CRM chứa thông tin về công ty, sản phẩm và dịch vụ cũng như lời đề nghị hợp tác. Đây là giai đoạn làm việc tiếp theo với khách hàng sau khi tạo Thỏa thuận (hay Giao dịch).

Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết về cách tạo Báo giá cũng như tính năng và giao diện trên máy tính cũng như trên thiết bị di động để làm việc hiệu quả hơn trên Bitrix24 CRM.
Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút