Blog Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24

Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24

Long An Trần
1 phút
23
Đã cập nhật: 18/06/2024
Long An Trần
Đã cập nhật: 18/06/2024
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24

Phần Tài nguyên dành cho nhà phát triển cung cấp các công cụ mạnh mẽ giúp bạn nâng cao Bitrix24 bằng cách sử dụng webhook và API REST.

Webhook:

  • Tạo webhook dễ dàng: Sử dụng các tập lệnh tạo sẵn để thiết lập webhook nhanh chóng, hoặc tự tạo webhook theo nhu cầu của bạn.
  • Bất kỳ ai cũng có thể tạo webhook: Mọi người dùng Bitrix24 đều có thể tạo webhook để kết nối với các ứng dụng và dịch vụ khác.
  • Xem tất cả webhook: Theo dõi danh sách các webhook đã tạo trên tab "Tích hợp".
  • Theo dõi hiệu suất: Xem số liệu thống kê chi tiết về hiệu suất webhook, bao gồm số lượng yêu cầu và thời gian phản hồi.

API REST:

  • Mở rộng chức năng Bitrix24: Tích hợp Bitrix24 với các hệ thống khác, tự động hóa quy trình làm việc và xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh bằng API REST mạnh mẽ.
  • Chỉ dành cho quản trị viên: Việc tạo ứng dụng sử dụng API REST chỉ dành cho quản trị viên Bitrix24.
  • Tìm hiểu thêm: Tham khảo tài liệu hướng dẫn chi tiết và các ví dụ về cách sử dụng API REST để nâng cao Bitrix24.

 

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Bắt đầu với BI Builder
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút