Đăng ký miễn phí

Telegram + Cửa hàng trực tuyến Bitrix24

Telegram + Cửa hàng trực tuyến Bitrix24
Nhóm Bitrix24
25/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 25/04/2022
Các bạn thân mến, 

Chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn một cơ hội mới để bán hàng trực tuyến. Đó là khả năng tích hợp bot Telegram vào cửa hàng trực tuyến Bitrix24 của bạn.

Và không chỉ Bitrix24, mà còn là một cửa hàng trực tuyến bên ngoài!

Giờ đây, khách hàng của bạn không những có thể liên lạc qua Telegram với nhà điều hành mà còn có thể chọn sản phẩm và đặt hàng mà không cần rời khỏi ứng dụng. Quan trọng hơn nữa là mọi thứ sẽ được ghi lại trong một Giao dịch trong Bitrix24 CRM của bạn.

Tìm hiểu cách dễ dàng thiết lập Telegram cho cửa hàng trực tuyến của bạn trong bài viết sau.


Thân, 
Bitrix24 của bạn!

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn
Tóm Tắt Bản Cập Nhật Bitrix24 Mới