Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email

3 phút để đọc
Long An Trần
26/04/2019
Lần cập nhật cuối cùng: 26/04/2019
Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email
Người dùng Bitrix24 thân mến!
 
Như bạn đã biết, gần đây chúng tôi đã kỷ niệm đạt mốc 5 triệu lượt đăng ký, giúp cho Bitrix24 trở thành một trong những SaaS phổ biến nhất trên thế giới. Hiện tại có rất nhiều công ty và cá nhân sử dụng Bitrix24 để trải nghiệm dịch vụ nhanh chóng và không bị gián đoạn, do vậy chúng tôi không ngừng theo dõi và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng trực tuyến của mình.
 
Tính năng webmail được giới thiệu gần đây đã gia tăng với tốc độ tên lửa, từ đó làm tăng thêm tải trọng đáng kể cho cơ sở hạ tầng máy chủ của chúng tôi và buộc chúng tôi phải đưa ra một số quyết định khó khăn. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã quyết định ngừng cung cấp dịch vụ email cho người dùng tài khoản miễn phí và đặt giới hạn cho các gói thương mại hóa. Chúng tôi sẽ thực hiện những thay đổi này vào khoảng ngày 1 tháng 5.
 
Tất cả các tài khoản miễn phí (bao gồm tài khoản cũ và mới) sẽ ngừng đồng bộ hóa email giữa Bitrix24 và các tài khoản email được kết nối. Chúng tôi sẽ giữ tất cả các email được đính kèm với bản ghi và tác vụ CRM vô thời hạn để đảm bảo các hoạt động không bị gián đoạn, xóa phần còn lại của các bản sao email đã được đồng bộ hóa. VUI LÒNG LƯU Ý: chỉ xóa các bản sao của email được lưu trữ trong Bitrix24. Các bản gốc (có trong Gmail, Outlook, Yahoo! hoặc bất kỳ dịch vụ email nào khác mà bạn đã đồng bộ hóa với Bitrix24) sẽ KHÔNG bị ảnh hưởng trong các dịch vụ đó.
 
Tất cả các tài khoản thương mại hóa vẫn có thể có đồng bộ hóa hai chiều giữa Bitrix24 và các dịch vụ email khác. Tương tự như vậy, tất cả các email đính kèm với bản ghi CRM và tác vụ CRM sẽ được lưu trữ vô thời hạn. Tuy nhiên, việc lưu trữ tạm thời các bản sao email được đồng bộ hóa mà không ràng buộc với bất kỳ thực thể nào trong Bitrix24 sẽ bị giới hạn trong 30 ngày đối với người dùng CRM+, 60 ngày đối với người dùng Standard và 90 ngày đối với người dùng Professional. Nếu bạn đang sử dụng giấy phép NFR của chúng tôi, bộ nhớ tạm thời cho tất cả các bản sao email không được lưu trữ trong Bitrix24 sẽ mặc định là 90 ngày và 30 ngày cho tài khoản Demo.

Nếu bạn muốn tiếp tục đồng bộ hóa email giữa Bitrix24 và dịch vụ email của mình, vui lòng  nâng cấp lên gói thương mại hóa.
Đây là tài liệu rút gọn mô tả nhanh các cài đặt email Bitrix24 sau ngày 1 tháng 5:

Đồng bộ email hai chiều giữa Bitrix24 và dịch vụ email của bạn
  • Tài khoản miễn phí - KHÔNG
  • Tài khoản trả phí - CÓ 
Bản lưu trữ email được đính kèm với bản ghi hoặc tác vụ CRM
  • Tài khoản miễn phí - KHÔNG ẢNH HƯỞNG
  • Tài khoản trả phí - KHÔNG ẢNH HƯỞNG
Bản lưu trữ tạm thời các bản sao email trong Bitrix24 không được đính kèm với các bản ghi hoặc tác vụ CRM
  • Tài khoản miễn phí - 0 NGÀY
  • Tài khoản CRM+ hoặc Demo - 30 NGÀY
  • Tài khoản Standard - 60 NGÀY
  • Tài khoản Professional hoặc NFR - 90 NGÀY
Cảm ơn bạn
Đội ngũ Bitrix24

Phổ biến nhất
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc