Đăng ký miễn phí

Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận

Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Nhóm Bitrix24
10/02/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 10/02/2023
Trong Bitrix24 CRM, bạn có thể thêm Sản phẩm hoặc Dịch vụ vào Thoả thuận (Giao dịch) và tăng doanh số với tùy chọn doanh thu định kỳ. Theo dõi Thoả thuận (Giao dịch) trong thời gian thực đi kèm với danh mục sản phẩm tích hợp và dễ sử dụng.

Định cấu hình Thuộc tính sản phẩm. Bên cạnh các thuộc tính giao dịch mặc định được hiển thị trong biểu mẫu giao dịch (chẳng hạn như giá, số lượng, số tiền, thuế và chiết khấu), các thuộc tính khác có thể được thêm vào (số đặc biệt, chiều cao, chiều rộng, chiều dài, trọng lượng, mô tả, giá mua, v.v.). Ví dụ: nếu nhóm bán hàng của bạn làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ giao hàng, thì tùy chọn này sẽ tiết kiệm thời gian cho người quản lý của bạn.

Tùy chọn Doanh thu định kỳ. Bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng mô hình đăng ký hoặc người lưu giữ thay vì bán hàng một lần, có thể đang tìm kiếm tùy chọn giao dịch định kỳ. Bitrix24 CRM có thể làm được điều đó. Sau khi bạn chọn khoảng thời gian phù hợp với doanh nghiệp của mình, một giao dịch mới sẽ tự động được tạo khi đến thời điểm (ví dụ: nói chuyện với khách hàng của bạn về việc gia hạn hoặc gửi báo giá).
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Quyền Truy Cập Các Trang Web
Tùy Chọn Bộ Lọc CRM Mới và Hơn Thế Nữa
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
How a Free Bitrix24 Plan is Going to Change after January 1, 2021