Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk

Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Long An Trần
July 13, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: July 13, 2021
Theo dõi vé Zendesk ngay từ Bitrix24 với sự trợ giúp của Tích hợp ứng dụng Zendesk.
Tạo vé và theo dõi chi tiết vé cụ thể trực tiếp từ Bitrix24 CRM sẽ giúp bạn có được tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.

Chức năng:

  • Tạo vé. Tạo vé trực tiếp từ CRM (Khách hàng tiềm năng, Liên lạc, Công ty).
  • Danh sách vé của khách hàng. Duyệt qua danh sách và trạng thái các vé của khách hàng đã chọn.
  • Thông tin chi tiết về vé. Quản lý vé trong một tab riêng biệt.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Ứng dụng Burnup Chart “Theo dõi thời gian hoàn thành dự án”
BITRIX24 MỚI - CUỘC GỌI VIDEO
Tích Hợp Ứng Dụng JIRA
Lịch Bitrix24 Phiên Bản Mới