Đăng ký miễn phí

Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk

Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Nhóm Bitrix24
13/07/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 13/07/2021
Theo dõi vé Zendesk ngay từ Bitrix24 với sự trợ giúp của Tích hợp ứng dụng Zendesk.
Tạo vé và theo dõi chi tiết vé cụ thể trực tiếp từ Bitrix24 CRM sẽ giúp bạn có được tỷ lệ hài lòng của khách hàng cao hơn.

Chức năng:

  • Tạo vé. Tạo vé trực tiếp từ CRM (Khách hàng tiềm năng, Liên lạc, Công ty).
  • Danh sách vé của khách hàng. Duyệt qua danh sách và trạng thái các vé của khách hàng đã chọn.
  • Thông tin chi tiết về vé. Quản lý vé trong một tab riêng biệt.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích Hợp Quảng Cáo Khách Hàng Tiềm Năng Trên Facebook Bitrix24
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24
Có Gì Mới trên Bitrix24?