Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier

Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier
Long An Trần
August 31, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: August 31, 2021
Nâng cao hiệu quả công việc với Bitrix24. Kết nối Bitrix24 với hàng nghìn ứng dụng và dịch vụ web khác được Zapier hỗ trợ. Tìm ứng dụng Zapier trong Bitrix24 Marketplace và nhấp để cài đặt.

Kích hoạt các hành động trong Bitrix24 CRM của bạn. Gửi thông báo và tin nhắn tới Nguồn cấp dữ liệu Bitrix24 từ các dịch vụ web được hỗ trợ. Kích hoạt Các nhiệm vụ được tạo và cập nhật tất cả mà không cần mã hóa.Bitrix24 chúc bạn và doanh nghiệp của mình làm việc hiệu quả, 
Thân! 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Có gì mới tại Bitrix24: Bản tin tháng Năm
Có Gì Mới trên Bitrix24
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng
Tích Hợp Ứng Dụng QuickBooks