Đăng ký miễn phí

Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier

Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier
Long An Trần
31/08/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 31/08/2021
Nâng cao hiệu quả công việc với Bitrix24. Kết nối Bitrix24 với hàng nghìn ứng dụng và dịch vụ web khác được Zapier hỗ trợ. Tìm ứng dụng Zapier trong Bitrix24 Marketplace và nhấp để cài đặt.

Kích hoạt các hành động trong Bitrix24 CRM của bạn. Gửi thông báo và tin nhắn tới Nguồn cấp dữ liệu Bitrix24 từ các dịch vụ web được hỗ trợ. Kích hoạt Các nhiệm vụ được tạo và cập nhật tất cả mà không cần mã hóa.Bitrix24 chúc bạn và doanh nghiệp của mình làm việc hiệu quả, 
Thân! 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hoá Đơn Trong Bitrix24 CRM
Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị
Bitrix24 Quản Lý Kho Hàng
Ứng Dụng Expenses