Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier

1 phút để đọc
Long An Trần
31/08/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 31/08/2021
Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier
Nâng cao hiệu quả công việc với Bitrix24. Kết nối Bitrix24 với hàng nghìn ứng dụng và dịch vụ web khác được Zapier hỗ trợ. Tìm ứng dụng Zapier trong Bitrix24 Marketplace và nhấp để cài đặt.

Kích hoạt các hành động trong Bitrix24 CRM của bạn. Gửi thông báo và tin nhắn tới Nguồn cấp dữ liệu Bitrix24 từ các dịch vụ web được hỗ trợ. Kích hoạt Các nhiệm vụ được tạo và cập nhật tất cả mà không cần mã hóa.Bitrix24 chúc bạn và doanh nghiệp của mình làm việc hiệu quả, 
Thân! 

Phổ biến nhất
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc