Blog Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở

Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở

Long An Trần
1 phút
157
Đã cập nhật: 27/07/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 27/07/2022
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Đây là một tình huống điển hình: người quản lý gửi hóa đơn hoặc báo giá cho khách hàng. Khi khách hàng đã mở các tài liệu, trình kích hoạt sẽ thông báo cho nhân viên chịu trách nhiệm rằng khách hàng đã mở tài liệu để người đó có thể gọi cho khách hàng.

Việc tự động hóa đơn giản này sẽ tăng hiệu quả bán hàng và cho khách hàng thấy rằng họ quan trọng đối với bạn.

Chi tiết về Trình kích hoạt mở tài liệu tại đây.

Chúc bạn và đội nhóm của mình làm việc hiệu quả!
Thân,
Bitrix24 của bạn
Phổ biến nhất
Hoạt Động Chung trong Bitrix24 CRM: Quản lý Tác vụ Khách hàng Hiệu quả
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Điểm Danh Check-in
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút