Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở

1 phút để đọc
Long An Trần
22/07/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 27/07/2022
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Đây là một tình huống điển hình: người quản lý gửi hóa đơn hoặc báo giá cho khách hàng. Khi khách hàng đã mở các tài liệu, trình kích hoạt sẽ thông báo cho nhân viên chịu trách nhiệm rằng khách hàng đã mở tài liệu để người đó có thể gọi cho khách hàng.

Việc tự động hóa đơn giản này sẽ tăng hiệu quả bán hàng và cho khách hàng thấy rằng họ quan trọng đối với bạn.

Chi tiết về Trình kích hoạt mở tài liệu tại đây.

Chúc bạn và đội nhóm của mình làm việc hiệu quả!
Thân,
Bitrix24 của bạn
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc