Đăng ký miễn phí

Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở

Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Long An Trần
22/07/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 27/07/2022
Đây là một tình huống điển hình: người quản lý gửi hóa đơn hoặc báo giá cho khách hàng. Khi khách hàng đã mở các tài liệu, trình kích hoạt sẽ thông báo cho nhân viên chịu trách nhiệm rằng khách hàng đã mở tài liệu để người đó có thể gọi cho khách hàng.

Việc tự động hóa đơn giản này sẽ tăng hiệu quả bán hàng và cho khách hàng thấy rằng họ quan trọng đối với bạn.

Chi tiết về Trình kích hoạt mở tài liệu tại đây.

Chúc bạn và đội nhóm của mình làm việc hiệu quả!
Thân,
Bitrix24 của bạn
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Email Trong CRM Di Động
Có Gì Mới trên Bitrix24 trong tháng Hai
Trang Web và Cài Đặt Trang
Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa