Trung Tâm Thông Báo Bitrix24 CRM: Không Bao Giờ Bỏ Lỡ Hoạt Động Nữa

1 phút để đọc
Long An Trần
11/10/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 11/10/2023
Trung Tâm Thông Báo Bitrix24 CRM: Không Bao Giờ Bỏ Lỡ Hoạt Động Nữa
Luôn cập nhật các hoạt động bán hàng của bạn và hoàn thành chúng đúng thời hạn là rất quan trọng. Đó là lúc Trung tâm thông báo Bitrix24 CRM phát huy tác dụng.

Theo mặc định, Lời nhắc hoạt động CRM được gửi 15 phút trước thời hạn và khi bắt đầu mỗi hoạt động, đảm bảo bạn có nhiều thời gian để chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bộ đếm CRM cũng là lời nhắc nhở về các hoạt động trong CRM của bạn. Nếu bạn có một hoạt động đòi hỏi sự chú ý của bạn, bộ đếm sẽ sáng lên. Định cấu hình chế độ Bộ đếm CRM để tập trung vào nhiệm vụ của riêng bạn.

Kiểm soát các hoạt động bán hàng của bạn và đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một nhiệm vụ quan trọng nào nữa.
Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc