Trung Tâm Thông Báo Bitrix24 CRM: Không Bao Giờ Bỏ Lỡ Hoạt Động Nữa

1 phút để đọc
Long An Trần
11/10/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 11/10/2023
Trung Tâm Thông Báo Bitrix24 CRM: Không Bao Giờ Bỏ Lỡ Hoạt Động Nữa
Luôn cập nhật các hoạt động bán hàng của bạn và hoàn thành chúng đúng thời hạn là rất quan trọng. Đó là lúc Trung tâm thông báo Bitrix24 CRM phát huy tác dụng.

Theo mặc định, Lời nhắc hoạt động CRM được gửi 15 phút trước thời hạn và khi bắt đầu mỗi hoạt động, đảm bảo bạn có nhiều thời gian để chuẩn bị và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Bộ đếm CRM cũng là lời nhắc nhở về các hoạt động trong CRM của bạn. Nếu bạn có một hoạt động đòi hỏi sự chú ý của bạn, bộ đếm sẽ sáng lên. Định cấu hình chế độ Bộ đếm CRM để tập trung vào nhiệm vụ của riêng bạn.

Kiểm soát các hoạt động bán hàng của bạn và đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ một nhiệm vụ quan trọng nào nữa.
Phổ biến nhất
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc