Blog Cập nhật tập lệnh thông minh và các tính năng khác cho CRM

Cập nhật tập lệnh thông minh và các tính năng khác cho CRM

Long An Trần
1 phút
268
Đã cập nhật: 23/04/2021
Long An Trần
Đã cập nhật: 23/04/2021
Cập nhật tập lệnh thông minh và các tính năng khác cho CRM


Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng chúng tôi đã cập nhật Bitrix24 CRM với một số tính năng thú vị và những thay đổi nhỏ:

Cập nhật giao diện sản phẩm 

Chúng tôi đã cập nhật Bitrix24 và thêm một số công cụ mới như Cập nhật giao diện sản phẩm giúp đơn giản hoá việc tìm kiếm, bạn sẽ thấy ngay hình ảnh, tên và giá của sản phẩm đó. Các biến thể và thuộc tính của chúng được hiển thị trong danh sách sản phẩm cho CRM và CRM cửa hàng.


Tự động hợp nhất các trùng lặp trong CRM 

Chức năng Tự động hợp nhất các trùng lặp giúp bạn hợp nhất khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và các công ty có cùng thông tin với tần suất mà bạn mong muốn.


Tập lệnh thông minh trong CRM 

Ngoài ra, bằng Tập lệnh thông minh trong CRM, bạn có thể tạo chuỗi rô-bốt tự động hoá công việc CRM của mình tại thời điểm mà bạn đã cài đặt.


Đọc bài viết của chúng tôi (bằng tiếng Anh) để tìm hiểu các công cụ mới được cập nhật để đạt hiệu quả cao trong công việc. 


Chúc bạn làm việc năng suất,
Nhóm Bitrix24 của bạn
Phổ biến nhất
Hoạt Động Chung trong Bitrix24 CRM: Quản lý Tác vụ Khách hàng Hiệu quả
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24
Điểm Danh Check-in
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Mục lục
Cập nhật giao diện sản phẩm  Tự động hợp nhất các trùng lặp trong CRM  Tập lệnh thông minh trong CRM 
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút