Đăng ký miễn phí

Cập nhật tập lệnh thông minh và các tính năng khác cho CRM

Cập nhật tập lệnh thông minh và các tính năng khác cho CRM
Nhóm Bitrix24
22/04/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 23/04/2021


Chúng tôi vui mừng thông báo với bạn rằng chúng tôi đã cập nhật Bitrix24 CRM với một số tính năng thú vị và những thay đổi nhỏ:

Cập nhật giao diện sản phẩm 

Chúng tôi đã cập nhật Bitrix24 và thêm một số công cụ mới như Cập nhật giao diện sản phẩm giúp đơn giản hoá việc tìm kiếm, bạn sẽ thấy ngay hình ảnh, tên và giá của sản phẩm đó. Các biến thể và thuộc tính của chúng được hiển thị trong danh sách sản phẩm cho CRM và CRM cửa hàng.


Tự động hợp nhất các trùng lặp trong CRM 

Chức năng Tự động hợp nhất các trùng lặp giúp bạn hợp nhất khách hàng tiềm năng, địa chỉ liên hệ và các công ty có cùng thông tin với tần suất mà bạn mong muốn.


Tập lệnh thông minh trong CRM 

Ngoài ra, bằng Tập lệnh thông minh trong CRM, bạn có thể tạo chuỗi rô-bốt tự động hoá công việc CRM của mình tại thời điểm mà bạn đã cài đặt.


Đọc bài viết của chúng tôi (bằng tiếng Anh) để tìm hiểu các công cụ mới được cập nhật để đạt hiệu quả cao trong công việc. 


Chúc bạn làm việc năng suất,
Nhóm Bitrix24 của bạn
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Làm Được Nhiều Việc Hơn Với Tích Hợp Bitrix24 Zapier
Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing
Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút
Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24