Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị

1 phút để đọc
Long An Trần
12/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 11/04/2022
Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị

Nếu bạn cần quản lý nhân viên của mình trong Bitrix24, nhưng bạn vẫn chưa biết cách thực hiện chính xác, chúng tôi sẽ giúp bạn!

Trong bài viết Danh sách nhân viên, chúng tôi đã tách ra một số mẹo sẽ giúp bạn sử dụng công cụ Công ty. Bạn sẽ học cách giao nhiệm vụ hoặc vai trò cho nhân viên của mình, cũng như sa thải họ, truy cập hồ sơ của người dùng được mời, người dùng bị sa thải hoặc nhân viên extranet, xuất và đồng bộ hóa danh sách nhân viên.

Bây giờ, nếu bạn cần trợ giúp chỉ định quyền quản trị cho người dùng, chúng tôi khuyên bạn nên xem bài viết này và tìm hiểu cách chỉ định quyền mở rộng cho nhân viên của mình.

* Lưu ý quan trọng: Bạn không thể thay đổi quản trị viên trên các gói chỉ cho phép 1 quản trị viên.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc