Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị

2 phút để đọc
Long An Trần
12/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 11/04/2022
Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị

Nếu bạn cần quản lý nhân viên của mình trong Bitrix24, nhưng bạn vẫn chưa biết cách thực hiện chính xác, chúng tôi sẽ giúp bạn!

Trong bài viết Danh sách nhân viên, chúng tôi đã tách ra một số mẹo sẽ giúp bạn sử dụng công cụ Công ty. Bạn sẽ học cách giao nhiệm vụ hoặc vai trò cho nhân viên của mình, cũng như sa thải họ, truy cập hồ sơ của người dùng được mời, người dùng bị sa thải hoặc nhân viên extranet, xuất và đồng bộ hóa danh sách nhân viên.

Bây giờ, nếu bạn cần trợ giúp chỉ định quyền quản trị cho người dùng, chúng tôi khuyên bạn nên xem bài viết này và tìm hiểu cách chỉ định quyền mở rộng cho nhân viên của mình.

* Lưu ý quan trọng: Bạn không thể thay đổi quản trị viên trên các gói chỉ cho phép 1 quản trị viên.

Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc