Đăng ký miễn phí

Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị

Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị
Nhóm Bitrix24
12/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 11/04/2022

Nếu bạn cần quản lý nhân viên của mình trong Bitrix24, nhưng bạn vẫn chưa biết cách thực hiện chính xác, chúng tôi sẽ giúp bạn!

Trong bài viết Danh sách nhân viên, chúng tôi đã tách ra một số mẹo sẽ giúp bạn sử dụng công cụ Công ty. Bạn sẽ học cách giao nhiệm vụ hoặc vai trò cho nhân viên của mình, cũng như sa thải họ, truy cập hồ sơ của người dùng được mời, người dùng bị sa thải hoặc nhân viên extranet, xuất và đồng bộ hóa danh sách nhân viên.

Bây giờ, nếu bạn cần trợ giúp chỉ định quyền quản trị cho người dùng, chúng tôi khuyên bạn nên xem bài viết này và tìm hiểu cách chỉ định quyền mở rộng cho nhân viên của mình.

* Lưu ý quan trọng: Bạn không thể thay đổi quản trị viên trên các gói chỉ cho phép 1 quản trị viên.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tin Nhắn Ping Trong Tác Vụ Đã Thay Đổi
Bitrix24 Quản Lý Kho Hàng
Ứng Dụng Expenses
Tích hợp Ứng Dụng "GDPR For CRM" Trên Bitrix24