Blog Bắt đầu với BI Builder

Bắt đầu với BI Builder

Long An Trần
1 phút
19
Đã đăng: 02/07/2024
Long An Trần
Đã đăng: 02/07/2024
Bắt đầu với BI Builder

BI Builder là công cụ giúp bạn có thể xem và tạo bảng thông tin phân tích dựa trên dữ liệu doanh nghiệp của mình. Chi tiết về các cách để bắt đầu sử dụng BI Builder xem tại đây.

Trong BI Builder, bạn có thể tạo bảng thông tin phân tích dựa trên dữ liệu tài khoản của mình. Nhưng không phải ai cũng có nhu cầu tiếp cận những thông tin này. Phân công trách nhiệm giữa các nhân viên bằng cách thiết lập quyền truy cập. Chi tiết về 

Phân bổ quyền truy cập cho BI Builder 

Định cấu hình quyền truy cập cho BI Builder 

Xin lưu ý, nếu bạn chuyển sang gói Basic hoặc Free, bạn cần tắt BI Builder theo cách thủ công. Khi chuyển sang gói Standard, BI Builder vẫn hoạt động nhưng bạn không thể đặt quyền tạo bảng thông tin. Chi tiết trong bài Trợ giúp này.

Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tự động hóa Quy trình làm việc: giao diện và tính năng mới
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút