Đăng ký miễn phí

Bitrix24 Không Bị Ảnh Hưởng Bởi Lỗ Hổng log4j

Bitrix24 Không Bị Ảnh Hưởng Bởi Lỗ Hổng log4j
Nhóm Bitrix24
20/12/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 20/12/2021

Kính gửi: Quý khách hàng và đối tác của Bitrix24!

Chúng tôi đã nhận được một số email liên quan đến việc các phiên bản Bitrix24 của bạn có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi lỗ hổng log4j. Câu trả lời rất đơn giản - không phải vậy, bởi vì chúng tôi không sử dụng thư viện bị nhắm mục tiêu bởi lỗ hổng bảo mật trong bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi.

Chúng tôi muốn trấn an bạn rằng nhóm bảo mật của chúng tôi liên tục theo dõi các lỗ hổng bảo mật và nếu chúng tôi gặp phải các vấn đề mà bạn cần chú ý, chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả các khách hàng và đối tác ngay lập tức.

Cảm ơn bạn đã luôn cảnh giác và tin dùng Bitrix24,

Thân,

Nhóm Bitrix24 của bạn.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Có Gì Mới trên Bitrix24
Kết Nối MS Outlook Với Lịch Bitrix24
How a Free Bitrix24 Plan is Going to Change after January 1, 2021