Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất

1 phút để đọc
Long An Trần
16/12/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 20/12/2021
 Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Ứng dụng di động Bitrix24 đã được cập nhật:

Các tab mới cho các mục Trò chuyện và Cuộc gọi, Tác vụ và Dự án cũng như Cộng tác.
  • Tùy chọn Tạo dự án mới
  • Cải thiện tìm kiếm
  • Đăng nhập bằng mã QR
  • Đảm bảo tin nhắn nhận được (ngay cả khi mạng bị mất)
  • Gửi tin nhắn được đảm bảo (ngay cả khi mạng bị mất)
Để biết thêm chi tiết cập nhật, vui lòng tham khảo bài viết trợ giúp của chúng tôi.

Bạn có thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 trong Apple AppStore hoặc Google Play.
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc