Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
1 phút để đọc
Long An Trần
16/12/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 20/12/2021
 Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Ứng dụng di động Bitrix24 đã được cập nhật:

Các tab mới cho các mục Trò chuyện và Cuộc gọi, Tác vụ và Dự án cũng như Cộng tác.
  • Tùy chọn Tạo dự án mới
  • Cải thiện tìm kiếm
  • Đăng nhập bằng mã QR
  • Đảm bảo tin nhắn nhận được (ngay cả khi mạng bị mất)
  • Gửi tin nhắn được đảm bảo (ngay cả khi mạng bị mất)
Để biết thêm chi tiết cập nhật, vui lòng tham khảo bài viết trợ giúp của chúng tôi.

Bạn có thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 trong Apple AppStore hoặc Google Play.
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc