Đăng ký miễn phí

Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất

 Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Long An Trần
December 16, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: December 20, 2021
Ứng dụng di động Bitrix24 đã được cập nhật:

Các tab mới cho các mục Trò chuyện và Cuộc gọi, Tác vụ và Dự án cũng như Cộng tác.
  • Tùy chọn Tạo dự án mới
  • Cải thiện tìm kiếm
  • Đăng nhập bằng mã QR
  • Đảm bảo tin nhắn nhận được (ngay cả khi mạng bị mất)
  • Gửi tin nhắn được đảm bảo (ngay cả khi mạng bị mất)
Để biết thêm chi tiết cập nhật, vui lòng tham khảo bài viết trợ giúp của chúng tôi.

Bạn có thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 trong Apple AppStore hoặc Google Play.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
10 phương pháp thắt chặt mối quan hệ khách hàng trong đại dịch COVID-19
Bitrix24 Đã Ra Mắt Bản Cập Nhật Mới Nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk
Có Gì Mới trên Bitrix24