Đăng ký miễn phí

Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất

 Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Nhóm Bitrix24
16/12/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 20/12/2021
Ứng dụng di động Bitrix24 đã được cập nhật:

Các tab mới cho các mục Trò chuyện và Cuộc gọi, Tác vụ và Dự án cũng như Cộng tác.
  • Tùy chọn Tạo dự án mới
  • Cải thiện tìm kiếm
  • Đăng nhập bằng mã QR
  • Đảm bảo tin nhắn nhận được (ngay cả khi mạng bị mất)
  • Gửi tin nhắn được đảm bảo (ngay cả khi mạng bị mất)
Để biết thêm chi tiết cập nhật, vui lòng tham khảo bài viết trợ giúp của chúng tôi.

Bạn có thể tải xuống hoặc cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 trong Apple AppStore hoặc Google Play.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Quyền Truy Cập Các Trang Web
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Bitrix24 Đã Ra Mắt Bản Cập Nhật Mới Nhất
Lịch Bitrix24 Phiên Bản Mới