Các Trường Tuỳ Chỉnh Trong Quản Lý Kho

1 phút để đọc
Long An Trần
03/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 08/08/2023
Các Trường Tuỳ Chỉnh Trong Quản Lý Kho

Trong Bitrix24, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh trong biểu mẫu chi tiết kho hàng nhằm cung cấp thông tin bổ sung về kho theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cách tạo, chỉnh sửa và xoá trường tùy chỉnh được hướng dẫn chi tiết trong bài viết này.

Ngoài ra, với trường mới Lý do xóa sổ, giờ đây, bạn có thể chỉ định nguyên nhân xóa sổ cho từng sản phẩm.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc