Blog Các Trường Tuỳ Chỉnh Trong Quản Lý Kho

Các Trường Tuỳ Chỉnh Trong Quản Lý Kho

Long An Trần
1 phút
93
Đã cập nhật: 08/08/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 08/08/2023
Các Trường Tuỳ Chỉnh Trong Quản Lý Kho

Trong Bitrix24, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh trong biểu mẫu chi tiết kho hàng nhằm cung cấp thông tin bổ sung về kho theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cách tạo, chỉnh sửa và xoá trường tùy chỉnh được hướng dẫn chi tiết trong bài viết này.

Ngoài ra, với trường mới Lý do xóa sổ, giờ đây, bạn có thể chỉ định nguyên nhân xóa sổ cho từng sản phẩm.

Phổ biến nhất
Hoạt Động Chung trong Bitrix24 CRM: Quản lý Tác vụ Khách hàng Hiệu quả
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24
Điểm Danh Check-in
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút