Blog Cập Nhật Lịch Di Động Bitrix24

Cập Nhật Lịch Di Động Bitrix24

Long An Trần
1 phút
53
Đã cập nhật: 23/01/2024
Long An Trần
Đã cập nhật: 23/01/2024
Cập Nhật Lịch Di Động Bitrix24

Chúng tôi đã cập nhật Lịch trong Ứng dụng Di động Bitrix24. Nó bao gồm một Lịch Lưới (Grid Calendar) thuận tiện để lên kế hoạch cho các sự kiện cá nhân và các cuộc họp công ty. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách định cấu hình Đồng bộ hóa lịch Bitrix24 của bạn với các dịch vụ của Google, Microsoft và iCloud tại đây.

Lên lịch các cuộc họp với khách bên ngoài bằng cách sử dụng các Khối thời gian còn trống. Chia sẻ liên kết để những người khách chọn ngày và giờ ưa thích của họ từ các vị trí có sẵn của bạn. Tìm hiểu thêm về Cách chia sẻ các vị trí đang mở với khách bên ngoài và Nội dung mà khách đó nhìn thấy tại đây.

Phổ biến nhất
Điểm Danh Check-in
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
1 phút