Cập Nhật Lịch Di Động Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
23/01/2024
Lần cập nhật cuối cùng: 23/01/2024
Cập Nhật Lịch Di Động Bitrix24

Chúng tôi đã cập nhật Lịch trong Ứng dụng Di động Bitrix24. Nó bao gồm một Lịch Lưới (Grid Calendar) thuận tiện để lên kế hoạch cho các sự kiện cá nhân và các cuộc họp công ty. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách định cấu hình Đồng bộ hóa lịch Bitrix24 của bạn với các dịch vụ của Google, Microsoft và iCloud tại đây.

Lên lịch các cuộc họp với khách bên ngoài bằng cách sử dụng các Khối thời gian còn trống. Chia sẻ liên kết để những người khách chọn ngày và giờ ưa thích của họ từ các vị trí có sẵn của bạn. Tìm hiểu thêm về Cách chia sẻ các vị trí đang mở với khách bên ngoài và Nội dung mà khách đó nhìn thấy tại đây.

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
2 phút để đọc