Blog Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24

Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24

Long An Trần
1 phút
160
Đã cập nhật: 22/09/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 22/09/2022
Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24
Hệ thống tiếp thị đa kênh Bitrix24 cho phép bạn chạy các chiến dịch tiếp thị dựa trên phân khúc khác nhau: email, SMS, chiến dịch nhắn tin hoặc gọi điện từ máy.

Bạn có thể sử dụng các thông số tùy chỉnh bên trong các chiến dịch Tiếp thị CRM để tạo email và chiến dịch email được cá nhân hóa (đây là cách thực hiện)

Xin lưu ý rằng bạn cần xác minh Bitrix24 của mình qua SMS để gửi các chiến dịch email. Bước này là bắt buộc để bảo vệ người dùng khỏi thư rác. Quá trình xác minh sẽ mất vài phút và bạn chỉ cần thực hiện một lần.

Xin nhắc lại rằng trong Bitrix24, bạn cũng có thể tạo các chiến dịch nhắm mục tiêu lại dựa trên thông tin khách hàng được lưu trữ bên trong CRM của bạn và khởi chạy quảng cáo Facebook trực tiếp từ Bitrix24.

Hãy tạo các chiến dịch được cá nhân hóa để nâng cao niềm tin của khách hàng và tăng doanh số bán hàng ngay hôm nay!
Phổ biến nhất
Hoạt Động Chung trong Bitrix24 CRM: Quản lý Tác vụ Khách hàng Hiệu quả
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Điểm Danh Check-in
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút