Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
22/09/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 22/09/2022
Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24
Hệ thống tiếp thị đa kênh Bitrix24 cho phép bạn chạy các chiến dịch tiếp thị dựa trên phân khúc khác nhau: email, SMS, chiến dịch nhắn tin hoặc gọi điện từ máy.

Bạn có thể sử dụng các thông số tùy chỉnh bên trong các chiến dịch Tiếp thị CRM để tạo email và chiến dịch email được cá nhân hóa (đây là cách thực hiện)

Xin lưu ý rằng bạn cần xác minh Bitrix24 của mình qua SMS để gửi các chiến dịch email. Bước này là bắt buộc để bảo vệ người dùng khỏi thư rác. Quá trình xác minh sẽ mất vài phút và bạn chỉ cần thực hiện một lần.

Xin nhắc lại rằng trong Bitrix24, bạn cũng có thể tạo các chiến dịch nhắm mục tiêu lại dựa trên thông tin khách hàng được lưu trữ bên trong CRM của bạn và khởi chạy quảng cáo Facebook trực tiếp từ Bitrix24.

Hãy tạo các chiến dịch được cá nhân hóa để nâng cao niềm tin của khách hàng và tăng doanh số bán hàng ngay hôm nay!
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc