Đăng ký miễn phí

Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động

Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Nhóm Bitrix24
22/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 25/04/2022

Bạn có biết cách đồng bộ lịch Google với Bitrix24 trên thiết bị di động của mình không?
Nếu câu trả lời của bạn là không, chúng tôi có thể giúp bạn!

Để bạn hiểu một cách thực tế cách kết nối lịch Bitrix24 với lịch Google của mình, chúng tôi đã viết hướng dẫn từng bước trong bài viết này để bạn có thể đồng bộ hóa các cuộc hẹn và theo dõi trực tiếp các sự kiện trong tài khoản của mình từ thiết bị di động cá nhân. 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
5 chiến lược quan hệ khách hàng dành cho doanh nghiệp của bạn
Bản cập nhật ứng dụng di động Bitrix24 mới nhất
Ứng Dụng Expenses
Hợp Nhất Liên Hệ và Công Ty