Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động

1 phút để đọc
Long An Trần
22/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 25/04/2022
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động

Bạn có biết cách đồng bộ lịch Google với Bitrix24 trên thiết bị di động của mình không?
Nếu câu trả lời của bạn là không, chúng tôi có thể giúp bạn!

Để bạn hiểu một cách thực tế cách kết nối lịch Bitrix24 với lịch Google của mình, chúng tôi đã viết hướng dẫn từng bước trong bài viết này để bạn có thể đồng bộ hóa các cuộc hẹn và theo dõi trực tiếp các sự kiện trong tài khoản của mình từ thiết bị di động cá nhân. 

Phổ biến nhất
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Quy Tắc Tự Động Hóa và Kích Hoạt Trong Quản Lý Tác Vụ
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc