Đăng ký miễn phí

Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động

Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Long An Trần
22/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 25/04/2022

Bạn có biết cách đồng bộ lịch Google với Bitrix24 trên thiết bị di động của mình không?
Nếu câu trả lời của bạn là không, chúng tôi có thể giúp bạn!

Để bạn hiểu một cách thực tế cách kết nối lịch Bitrix24 với lịch Google của mình, chúng tôi đã viết hướng dẫn từng bước trong bài viết này để bạn có thể đồng bộ hóa các cuộc hẹn và theo dõi trực tiếp các sự kiện trong tài khoản của mình từ thiết bị di động cá nhân. 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Thay Đổi Cấp Phép Phiên Bản Tại Chỗ Cho Khách Hàng
CRM Chủ Động: Một Khái Niệm Mới
Ứng dụng CRM cho doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam dễ hay khó?
Cài Đặt Sản Phẩm và Dịch Vụ Trong Bitrix24 CRM