Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động

1 phút để đọc
Long An Trần
22/04/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 25/04/2022
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động

Bạn có biết cách đồng bộ lịch Google với Bitrix24 trên thiết bị di động của mình không?
Nếu câu trả lời của bạn là không, chúng tôi có thể giúp bạn!

Để bạn hiểu một cách thực tế cách kết nối lịch Bitrix24 với lịch Google của mình, chúng tôi đã viết hướng dẫn từng bước trong bài viết này để bạn có thể đồng bộ hóa các cuộc hẹn và theo dõi trực tiếp các sự kiện trong tài khoản của mình từ thiết bị di động cá nhân. 

Phổ biến nhất
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Thông Tin Cập Nhật Quan Trọng Về Gói Kế Hoạch Đám Mây Bitrix24.
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
2 phút để đọc
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
Quyền Truy Cập Vào Danh Mục Sản Phẩm Và Quản Lý Kho Hàng
1 phút để đọc