Đăng ký miễn phí

Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận

Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận
Long An Trần
15/09/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 15/09/2021

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã giới thiệu một loạt các gói Bitrix24 mới! Tất cả các gói trước đó đã được lưu trữ và các gói mới xuất hiện với các tính năng mới.

Nếu bạn đang làm việc với Đầu mối kinh doanh trên gói Bitrix24 FREE hoặc BASIC và không thể truy cập vào phần CRM này nữa. Tuy nhiên, bạn cần chuyển đổi Đầu mối kinh doanh thành Thoả thuận để tiếp tục làm việc với khách hàng của mình? Thông tin được lưu trữ trong Đầu mối kinh doanh sẽ được chuyển sang các biểu mẫu Thoả thuận và Khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Tích Hợp Ứng Dụng FreshBooks
Bitrix24 + Instagram = Bán được nhiều hàng hơn!
Làm Việc Với Scrum