Đăng ký miễn phí

Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận

Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận
Nhóm Bitrix24
15/09/2021
Lần cập nhật cuối cùng: 15/09/2021

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã giới thiệu một loạt các gói Bitrix24 mới! Tất cả các gói trước đó đã được lưu trữ và các gói mới xuất hiện với các tính năng mới.

Nếu bạn đang làm việc với Đầu mối kinh doanh trên gói Bitrix24 FREE hoặc BASIC và không thể truy cập vào phần CRM này nữa. Tuy nhiên, bạn cần chuyển đổi Đầu mối kinh doanh thành Thoả thuận để tiếp tục làm việc với khách hàng của mình? Thông tin được lưu trữ trong Đầu mối kinh doanh sẽ được chuyển sang các biểu mẫu Thoả thuận và Khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Cài Đặt Quản Lý Kho Hàng
10 phương pháp thắt chặt mối quan hệ khách hàng trong đại dịch COVID-19
Có Gì Mới trên Bitrix24: Tháng Mười Một
Tạo Mã QR Quy Tắc Tự Động Hóa và Trình Kích Hoạt Quét Mã QR