Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận

Chuyển Đổi Đầu Mối Kinh Doanh Thành Thoả Thuận
Long An Trần
September 15, 2021
Lần cập nhật cuối cùng: September 15, 2021

Vào ngày 1 tháng 8 năm 2021, chúng tôi đã giới thiệu một loạt các gói Bitrix24 mới! Tất cả các gói trước đó đã được lưu trữ và các gói mới xuất hiện với các tính năng mới.

Nếu bạn đang làm việc với Đầu mối kinh doanh trên gói Bitrix24 FREE hoặc BASIC và không thể truy cập vào phần CRM này nữa. Tuy nhiên, bạn cần chuyển đổi Đầu mối kinh doanh thành Thoả thuận để tiếp tục làm việc với khách hàng của mình? Thông tin được lưu trữ trong Đầu mối kinh doanh sẽ được chuyển sang các biểu mẫu Thoả thuận và Khách hàng.

Tìm hiểu thêm

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 is a place where everyone can communicate, collaborate on tasks and projects, manage clients and do much more.
Bạn cũng có thể thích
Quy Trình Thông Minh Và Lý Do Các Doanh Nghiệp Thông Minh Cần Chúng
Push the Limits: Bitrix24 Release Presentation
Có Gì Mới trên Bitrix24: Nội dung tháng Bảy
Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email