CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
18/03/2024
Lần cập nhật cuối cùng: 19/03/2024
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
CRM chủ động giúp lập kế hoạch liên hệ tiếp theo của bạn với khách hàng. Bạn có thể thay đổi tên hoạt động, lời nhắc, thời hạn, người chịu trách nhiệm và đính kèm tệp. Công cụ này có tên là Hoạt động thông minh trong Bitrix24 CRM. Để tắt Hoạt động thông minh, hãy nhấp vào dấu chấm ở góc trên bên phải và chọn tùy chọn trong menu.


Tập trung vào hoạt động mới
Trong Bitrix24 CRM đã có Chế độ Tập trung. Nó tự động di chuyển các thực thể lên đầu danh sách khi một hành động nhất định xảy ra: cuộc gọi đến hoặc nhận xét từ đồng nghiệp. Khi mở CRM, bạn sẽ thấy ngay những thực thể nào cần bạn chú ý trước tiên.
Chi tiết trong bài trợ giúp này
Phổ biến nhất
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc