CRM.Thanh Toán Trong Giao Dịch

1 phút để đọc
Long An Trần
01/06/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 29/05/2023
CRM.Thanh Toán Trong Giao Dịch
CRM.Thanh toán là công cụ cho phép bạn nhận thanh toán thông qua các hệ thống đặc biệt được kết nối với Bitrix24. Ưu điểm và cách thức hoạt động của CRM.Thanh toán trong bài trợ giúp sau.

CRM.Thanh toán hiện khả dụng trong Ứng dụng CRM dành cho Di động. Liên hệ với khách hàng, chấp nhận thanh toán và theo dõi trạng thái của khách hàng trong ứng dụng Di động mọi lúc, mọi nơi.
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc