Đăng ký miễn phí

Đặt Quyền Truy Cập Vào Các Phần Khác Nhau Trong Bitrix24

Đặt Quyền Truy Cập Vào Các Phần Khác Nhau Trong Bitrix24
Long An Trần
24/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 24/03/2023

Giờ đây, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào Cơ sở tri thức trong các Nhóm làm việc và Dự án khác nhau. Quyết định người dùng nào sẽ có quyền truy cập để chỉnh sửa Cơ sở kiến thức và người dùng nào không nên xem nó trong Nhóm làm việc. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập Cơ sở kiến thức tại đây.
 
Ngoài ra, chúng tôi đã thêm quyền truy cập để xem báo cáo trong phần Quản lý Hàng tồn kho. Giờ đây, bạn có thể chọn nhân viên sẽ xem số lượng mặt hàng còn lại trong mỗi kho hoặc theo dõi chuyển động của sản phẩm. Chi tiết tại đây

Khi bạn cài đặt một ứng dụng từ Bitrix24.Market, nó sẽ yêu cầu quyền truy cập một số dữ liệu từ tài khoản Bitrix24 của bạn. Tùy thuộc vào kịch bản ứng dụng, có các công cụ và phần khác nhau mà ứng dụng có thể truy cập. Mỗi nhà phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm làm việc với dữ liệu của người dùng. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra xem ứng dụng sẽ cần có quyền truy cập vào dữ liệu nào. Cùng tìm hiểu về cách kiểm tra những quyền mà ứng dụng yêu cầu trong bài viết này. 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Thông báo quan trọng về đồng bộ hóa email
Quyền Truy Cập Các Trang Web
Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động
Các Thay Đổi Đối Với Các Quy Tắc Tự Động Hóa