Đặt Quyền Truy Cập Vào Các Phần Khác Nhau Trong Bitrix24

1 phút để đọc
Long An Trần
24/03/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 24/03/2023
Đặt Quyền Truy Cập Vào Các Phần Khác Nhau Trong Bitrix24

Giờ đây, bạn có thể định cấu hình quyền truy cập vào Cơ sở tri thức trong các Nhóm làm việc và Dự án khác nhau. Quyết định người dùng nào sẽ có quyền truy cập để chỉnh sửa Cơ sở kiến thức và người dùng nào không nên xem nó trong Nhóm làm việc. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập Cơ sở kiến thức tại đây.
 
Ngoài ra, chúng tôi đã thêm quyền truy cập để xem báo cáo trong phần Quản lý Hàng tồn kho. Giờ đây, bạn có thể chọn nhân viên sẽ xem số lượng mặt hàng còn lại trong mỗi kho hoặc theo dõi chuyển động của sản phẩm. Chi tiết tại đây

Khi bạn cài đặt một ứng dụng từ Bitrix24.Market, nó sẽ yêu cầu quyền truy cập một số dữ liệu từ tài khoản Bitrix24 của bạn. Tùy thuộc vào kịch bản ứng dụng, có các công cụ và phần khác nhau mà ứng dụng có thể truy cập. Mỗi nhà phát triển ứng dụng chịu trách nhiệm làm việc với dữ liệu của người dùng. Do đó, điều quan trọng là phải kiểm tra xem ứng dụng sẽ cần có quyền truy cập vào dữ liệu nào. Cùng tìm hiểu về cách kiểm tra những quyền mà ứng dụng yêu cầu trong bài viết này. 

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc