Đăng ký miễn phí

Có Gì Mới trên Bitrix24: Tóm tắt cập nhật tháng Chín

Có Gì Mới trên Bitrix24: Tóm tắt cập nhật tháng Chín
Long An Trần
23/09/2020
Lần cập nhật cuối cùng: 02/10/2020

Thân gửi người dùng của Bitrix24,

Hãy đọc để biết một số tin và cập nhật liên quan đến Bitrix24 mà bạn có thể đã bỏ lỡ.

Liên lạc nội bộ hiệu quả với Hội thảo trực tuyến trên mạng cho nhóm của bạn

Chúng tôi đã ghi lại phần giới thiệu về Liên lạc nội bộ trong Bitrix24. Tìm hiểu cách thức trao đổi với các thành viên trong nhóm qua tính năng trò chuyện, dòng hoạt động, và hội nghị truyền hình. Xem hội thảo trực tuyến tại đây (bằng tiếng Anh).


Những cách thức quản lý và chia sẻ tài liệu trực tuyến tốt nhất 

Tìm hiểu cách hợp tác và chia sẻ tài liệu với các thành viên trong nhóm trên Bitrix24! Bạn có thể xem hội thảo trực tuyến này tại đây (bằng tiếng Anh).


Cập nhật ca-ta-lô sản phẩm

Chúng tôi đã cập nhật ca-ta-lô sản phẩm trên CRM của Bitrix24. Hiện tại, làm việc với các sản phẩm trên ca-ta-lô sản phẩm trở nên dễ dàng hơn. Tìm hiểu thêm về tính năng này tại đây (bằng tiếng Anh). 

 

Đồng bộ hóa Lịch với iPhone và iPad

Hiện tại đã có thể đồng bộ lịch trên Bitrix24 với các thiết bị iPhone và iPad. Tìm hiểu cách làm tại đây (bằng tiếng Anh). 


Chỉ báo hiện diện trên mạng

Chỉ báo hiện diện trên mạng là một công cụ hữu ích tuyệt vời dành cho mọi người dùng của Bitrix24. Chỉ báo này hiển thị những tài khoản người dùng đang hoạt động: người nào đang trên mạng, người nào vừa ghi giờ vào làm và ghi giờ về. Tìm hiểu thêm tại đây (bằng tiếng Anh).


Ứng dụng Desktop mới Tất cả trong một của Bitrix24

Ứng dụng Desktop mới Tất cả trong một của Bitrix24 kết hợp tài khoản Bitrix24 của bạn và ứng dụng gửi tin nhắn Bitrix24. Tìm hiểu thêm thông tin trong bài báo Trợ giúp của chúng tôi (bằng tiếng Anh). 

Chúng tôi cũng vừa mới tải lên các đoạn phim quay màn hình vi tính mới và hữu ích lên kênh YouTube của chúng tôi (bằng tiếng Anh):
Chuyển đổi các trang web
Cho phép truy cập vào các nhiệm vụ
Làm việc với các địa chỉ có trong CRM
Xem thêm các đoạn phim quay màn hình vi tính


Chúng tôi chúc bạn có một tháng hiệu suất!
Nhóm Bitrix24 của bạn

 

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Kết Nối MS Outlook Với Lịch Bitrix24
Bitrix24 Không Bị Ảnh Hưởng Bởi Lỗ Hổng log4j
Thẻ Tags Trong Tác Vụ Và Dự Án
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App