Đăng ký miễn phí

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud
Nhóm Bitrix24
12/08/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 12/08/2022
Thiết lập đồng bộ hóa Lịch iCloud với Bitrix24 của bạn. Tất cả các sự kiện từ Lịch iCloud của bạn sẽ xuất hiện trong Lịch Bitrix24 của bạn và ngược lại (đọc thêm cách thiết lập đồng bộ tại đây).

Xin lưu ý rằng để đồng bộ hóa Lịch iCloud của bạn trong Bitrix24, bạn cần lấy mật khẩu ứng dụng từ Apple. Đây là thao tác tiêu chuẩn cho các ứng dụng của bên thứ ba. Đây là cách thêm mật khẩu ứng dụng cho Lịch iCloud.

Bạn có thể tắt đồng bộ hóa lịch với iPhone và macOS bất kỳ lúc nào (đây là cách thực hiện).
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Theo Dõi Đã Đọc Email và Số Lần Nhấp Chuột Vào Liên Kết Trong CRM-Marketing
Bitrix24 + Instagram = Bán được nhiều hàng hơn!
Phát Hành Phiên Bản Bitrix24 Mới: Xem Bản Tóm Tắt 15 Phút
Chế Độ Kiểm Tra Quy Tắc Tự Động Hóa