Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud

1 phút để đọc
Long An Trần
12/08/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 12/08/2022
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud
Thiết lập đồng bộ hóa Lịch iCloud với Bitrix24 của bạn. Tất cả các sự kiện từ Lịch iCloud của bạn sẽ xuất hiện trong Lịch Bitrix24 của bạn và ngược lại (đọc thêm cách thiết lập đồng bộ tại đây).

Xin lưu ý rằng để đồng bộ hóa Lịch iCloud của bạn trong Bitrix24, bạn cần lấy mật khẩu ứng dụng từ Apple. Đây là thao tác tiêu chuẩn cho các ứng dụng của bên thứ ba. Đây là cách thêm mật khẩu ứng dụng cho Lịch iCloud.

Bạn có thể tắt đồng bộ hóa lịch với iPhone và macOS bất kỳ lúc nào (đây là cách thực hiện).
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc