Blog Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud

Long An Trần
1 phút
152
Đã cập nhật: 12/08/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 12/08/2022
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với iCloud
Thiết lập đồng bộ hóa Lịch iCloud với Bitrix24 của bạn. Tất cả các sự kiện từ Lịch iCloud của bạn sẽ xuất hiện trong Lịch Bitrix24 của bạn và ngược lại (đọc thêm cách thiết lập đồng bộ tại đây).

Xin lưu ý rằng để đồng bộ hóa Lịch iCloud của bạn trong Bitrix24, bạn cần lấy mật khẩu ứng dụng từ Apple. Đây là thao tác tiêu chuẩn cho các ứng dụng của bên thứ ba. Đây là cách thêm mật khẩu ứng dụng cho Lịch iCloud.

Bạn có thể tắt đồng bộ hóa lịch với iPhone và macOS bất kỳ lúc nào (đây là cách thực hiện).
Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút