Đăng ký miễn phí

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Nhóm Bitrix24
15/08/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 12/08/2022
Trong bài viết này, các bạn sẽ có thông tin đầy đủ về việc đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365 cũng như ngắt kết nối khi bạn muốn.

Bạn có thể tạo sự kiện trong Lịch Office365 và ngay lập tức nó xuất hiện trong Lịch Bitrix24. Tất cả các sự kiện sẽ được hiển thị trong cả hai lịch.

Chúc các bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả!
Thân,
Bitrix24 của bạn
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
BITRIX24 MỚI - CUỘC GỌI VIDEO
Danh Sách Nhân Viên và Phân Quyền Quản Trị
Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn
Bitrix24 + Instagram = Bán được nhiều hàng hơn!