Blog Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365

Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365

Long An Trần
1 phút
187
Đã đăng: 15/08/2022
Long An Trần
Đã đăng: 15/08/2022
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Trong bài viết này, các bạn sẽ có thông tin đầy đủ về việc đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365 cũng như ngắt kết nối khi bạn muốn.

Bạn có thể tạo sự kiện trong Lịch Office365 và ngay lập tức nó xuất hiện trong Lịch Bitrix24. Tất cả các sự kiện sẽ được hiển thị trong cả hai lịch.

Chúc các bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả!
Thân,
Bitrix24 của bạn
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút