Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365

1 phút để đọc
Long An Trần
15/08/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 12/08/2022
Đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365
Trong bài viết này, các bạn sẽ có thông tin đầy đủ về việc đồng bộ hóa Lịch Bitrix24 với Office365 cũng như ngắt kết nối khi bạn muốn.

Bạn có thể tạo sự kiện trong Lịch Office365 và ngay lập tức nó xuất hiện trong Lịch Bitrix24. Tất cả các sự kiện sẽ được hiển thị trong cả hai lịch.

Chúc các bạn và nhóm của mình làm việc hiệu quả!
Thân,
Bitrix24 của bạn
Phổ biến nhất
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24
Định Cấu Hình Đăng Nhập Một Lần Cho Người Dùng Bitrix24
1 phút để đọc