Blog Email Trong CRM Di Động

Email Trong CRM Di Động

Long An Trần
1 phút
106
Đã cập nhật: 26/05/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 26/05/2023
Email Trong CRM Di Động
Giờ đây, bạn có thể giao tiếp với khách hàng của mình bằng email trực tiếp từ CRM di động. Lịch sử thư từ được lưu trong biểu mẫu hồ sơ khách hàng. Gửi hoặc chuyển tiếp email, đính kèm tệp và hơn thế nữa.

Hãu giữ liên lạc với khách hàng của bạn và xây dựng lòng trung thành của khách hàng cùng Bitrix24.
Phổ biến nhất
Hoạt Động Chung trong Bitrix24 CRM: Quản lý Tác vụ Khách hàng Hiệu quả
Luồng Tác vụ trong Bitrix24- Công cụ quản lý tác vụ hiệu quả
Tạo Webhooks và Ứng dụng trong Bitrix24
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Điểm Danh Check-in
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút