Đăng ký miễn phí

Email Trong CRM Di Động

Email Trong CRM Di Động
Long An Trần
26/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 26/05/2023
Giờ đây, bạn có thể giao tiếp với khách hàng của mình bằng email trực tiếp từ CRM di động. Lịch sử thư từ được lưu trong biểu mẫu hồ sơ khách hàng. Gửi hoặc chuyển tiếp email, đính kèm tệp và hơn thế nữa.

Hãu giữ liên lạc với khách hàng của bạn và xây dựng lòng trung thành của khách hàng cùng Bitrix24.
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích Hợp Ứng Dụng FreshBooks
Đổi Tên Miền và Tên Tài Khoản Bitrix24
Bitrix24 Không Bị Ảnh Hưởng Bởi Lỗ Hổng log4j
Thanh Toán cho Telephony Bitrix24