Email Trong CRM Di Động

1 phút để đọc
Long An Trần
26/05/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 26/05/2023
Email Trong CRM Di Động
Giờ đây, bạn có thể giao tiếp với khách hàng của mình bằng email trực tiếp từ CRM di động. Lịch sử thư từ được lưu trong biểu mẫu hồ sơ khách hàng. Gửi hoặc chuyển tiếp email, đính kèm tệp và hơn thế nữa.

Hãu giữ liên lạc với khách hàng của bạn và xây dựng lòng trung thành của khách hàng cùng Bitrix24.
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc