Blog Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án

Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án

Long An Trần
1 phút
75
Đã cập nhật: 16/08/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 16/08/2023
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban là một bảng dự án ảo hiệu quả cao có thể giúp bạn theo dõi tất cả các tác vụ được thực hiện trong một dự án. Mỗi cột thể hiện một giai đoạn làm việc cụ thể của một tác vụ, giúp bạn thuận tiện trong việc tạo các tác vụ ở giai đoạn mong muốn.

Khi dự án của bạn tiến triển, chỉ cần di chuyển các tác vụ giữa các giai đoạn để theo dõi trạng thái của chúng và đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng tiến độ.

Định cấu hình các giai đoạn tùy chỉnh cho từng dự án, đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong dự án của bạn sẽ thấy ngay các thay đổi.

Đọc thêm về các công cụ Kanban trong Bitrix24 tại đây.
Phổ biến nhất
Bitrix24 CoPilot - Trợ Lý Ảo AI Đắc Lực và Đa Năng
Luôn Kết Nối với Bitrix24 Sync: Giải Pháp Cuộc Gọi Video Tối Ưu
Kênh Bitrix24: Thay Đổi Cách Thức Giao Tiếp Trong Công Ty
Quản Lý Quy Trình Bán Hàng Hiệu Quả Với Sales Pipeline Trên Bitrix24
Khóa Tài Liệu Trong Khi Chỉnh Sửa
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
Chỉnh Sửa Menu Bên Dưới trong Ứng dụng Bitrix24 Dành Cho Điện Thoại Di Động
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
Chuyển Đổi Chế Độ CRM
1 phút