Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án

1 phút để đọc
Long An Trần
14/08/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 16/08/2023
Kanban: Cách Theo Dõi Hiệu Quả Các Tác Vụ Trong Dự Án
Kanban là một bảng dự án ảo hiệu quả cao có thể giúp bạn theo dõi tất cả các tác vụ được thực hiện trong một dự án. Mỗi cột thể hiện một giai đoạn làm việc cụ thể của một tác vụ, giúp bạn thuận tiện trong việc tạo các tác vụ ở giai đoạn mong muốn.

Khi dự án của bạn tiến triển, chỉ cần di chuyển các tác vụ giữa các giai đoạn để theo dõi trạng thái của chúng và đảm bảo rằng mọi thứ đều đúng tiến độ.

Định cấu hình các giai đoạn tùy chỉnh cho từng dự án, đảm bảo rằng tất cả các thành viên trong dự án của bạn sẽ thấy ngay các thay đổi.

Đọc thêm về các công cụ Kanban trong Bitrix24 tại đây.
Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc