Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24
2 phút để đọc
Long An Trần
11/04/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 13/04/2023
Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24

Quản lý hàng tồn kho trực tuyến từ Bitrix24 cho phép quản lý kho hàng của bạn, giám sát bán hàng và theo dõi việc giao hàng. Hơn thế nữa, bạn có thể sử dụng Ứng dụng di động Bitrix24 để xử lý hàng tồn kho.

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý kho được cung cấp trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi trong các bài viết trợ giúp sau:


Phổ biến nhất
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Tích Hợp Ứng Dụng Zalo Với Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc