Blog Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24

Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24

Long An Trần
1 phút
133
Đã cập nhật: 13/04/2023
Long An Trần
Đã cập nhật: 13/04/2023
Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24

Quản lý hàng tồn kho trực tuyến từ Bitrix24 cho phép quản lý kho hàng của bạn, giám sát bán hàng và theo dõi việc giao hàng. Hơn thế nữa, bạn có thể sử dụng Ứng dụng di động Bitrix24 để xử lý hàng tồn kho.

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý kho được cung cấp trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi trong các bài viết trợ giúp sau:


Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Điểm Danh Check-in
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút