Đăng ký miễn phí

Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24

Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24
Long An Trần
11/04/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 13/04/2023

Quản lý hàng tồn kho trực tuyến từ Bitrix24 cho phép quản lý kho hàng của bạn, giám sát bán hàng và theo dõi việc giao hàng. Hơn thế nữa, bạn có thể sử dụng Ứng dụng di động Bitrix24 để xử lý hàng tồn kho.

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý kho được cung cấp trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi trong các bài viết trợ giúp sau:


Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Tích Hợp Ứng Dụng JIRA
Trợ lý AI trong Bitrix24
Bitrix24 Không Bị Ảnh Hưởng Bởi Lỗ Hổng log4j
Tích Hợp Ứng Dụng Zendesk