Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24

2 phút để đọc
Long An Trần
11/04/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 13/04/2023
Quản Lý Hàng Tồn Kho Với Ứng Dụng Di Động Bitrix24

Quản lý hàng tồn kho trực tuyến từ Bitrix24 cho phép quản lý kho hàng của bạn, giám sát bán hàng và theo dõi việc giao hàng. Hơn thế nữa, bạn có thể sử dụng Ứng dụng di động Bitrix24 để xử lý hàng tồn kho.

Tìm hiểu thêm về các tính năng quản lý kho được cung cấp trong Ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi trong các bài viết trợ giúp sau:


Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc