Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm

1 phút để đọc
Long An Trần
30/10/2023
Lần cập nhật cuối cùng: 30/10/2023
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Nâng cao trải nghiệm Bitrix24 của bạn với các quy tắc tự động hóa mới dành cho thông báo của nhân viên. Các quy tắc này được thiết kế để hợp lý hóa hoạt động cộng tác trong nhóm của bạn, giúp tạo cuộc trò chuyện nhóm, mời đồng nghiệp và gửi tin nhắn tự động cho họ dễ dàng hơn.

Giới thiệu 4 quy tắc tự động hóa mới cho cảnh báo nhân viên trong Bitrix24:

  1. Tạo Quy tắc tự động trò chuyện nhóm. Quy tắc này tạo các cuộc trò chuyện nhóm và thêm người tham gia vào cuộc thảo luận về giao dịch hoặc nhiệm vụ.
  2. Thêm người tham gia vào quy tắc tự động trò chuyện nhóm sẽ thêm nhân viên từ các bộ phận khác nhau vào cuộc trò chuyện nhóm hiện có.
  3. Gửi tin nhắn đến Quy tắc tự động trò chuyện nhóm giúp nhân viên của bạn cập nhật những thành tựu hoặc thay đổi quan trọng.
  4. Quy tắc tự động trò chuyện gửi tin nhắn trực tiếp (một đối một) gửi tin nhắn riêng tư đến nhân viên cụ thể.
Tìm hiểu thêm về cấu hình quy tắc này tại đây. Hãy dùng thử chúng trong Bitrix24 của bạn ngay hôm nay và xem tác động tích cực mà chúng có thể mang lại đối với năng suất và sự gắn kết của nhóm bạn.
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc