Blog Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên

Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên

Long An Trần
1 phút
83
Đã đăng: 14/02/2024
Long An Trần
Đã đăng: 14/02/2024
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa được phân loại thành các nhóm tùy thuộc vào nhiệm vụ chúng thực hiện: liên lạc với khách hàng, thông báo cho nhân viên, thực thi tài liệu, v.v.

Với sự trợ giúp của nhóm quy tắc tự động hóa này, người giám sát có thể kiểm soát công việc của nhân viên: tự động đặt nhiệm vụ và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của họ, nhận thông báo nếu nhân viên không liên hệ kịp thời với khách hàng.

Cùng xem xét cài đặt của từng quy tắc tự động hóa trong bài Trợ giúp tại đây
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút