Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên

1 phút để đọc
Long An Trần
14/02/2024
Lần cập nhật cuối cùng: 14/02/2024
Quy Tắc và Kích Hoạt Tự Động Hóa Trong CRM: Giám Sát và Kiểm Soát Nhân Viên
Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa được phân loại thành các nhóm tùy thuộc vào nhiệm vụ chúng thực hiện: liên lạc với khách hàng, thông báo cho nhân viên, thực thi tài liệu, v.v.

Với sự trợ giúp của nhóm quy tắc tự động hóa này, người giám sát có thể kiểm soát công việc của nhân viên: tự động đặt nhiệm vụ và theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của họ, nhận thông báo nếu nhân viên không liên hệ kịp thời với khách hàng.

Cùng xem xét cài đặt của từng quy tắc tự động hóa trong bài Trợ giúp tại đây
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Làm Việc Với Tài Liệu Bằng Google Docs
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc