Blog Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động

Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động

Long An Trần
1 phút
170
Đã đăng: 23/11/2022
Long An Trần
Đã đăng: 23/11/2022
Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động

Chúng tôi đã cập nhật các tác vụ trên ứng dụng di động Bitrix24. Từ nay, bạn có thể tạo tác vụ nhanh, chi tiết, xem, chỉnh sửa, tag, lập danh sách kiểm tra, tóm tắt tác vụ và kiểm soát tiến trình của chúng bằng điện thoại di động ở mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, trong bản cập nhật mới nhất, tất cả các bình luận và tin nhắn ping mới được hiển thị trong một bảng điều khiển đặc biệt ở cuối biểu mẫu Tác vụ. Nếu ai đó thêm bình luận, tác vụ sẽ được đánh dấu bằng bộ đếm màu xanh lá cây và được chuyển lên trên danh sách.

Phổ biến nhất
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Điểm Danh Check-in
Bắt đầu với BI Builder
Tự động hóa Quy trình làm việc: giao diện và tính năng mới
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút