Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động

1 phút để đọc
Long An Trần
23/11/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 21/11/2022
Tác Vụ Trên Ứng Dụng Bitrix24 Di Động

Chúng tôi đã cập nhật các tác vụ trên ứng dụng di động Bitrix24. Từ nay, bạn có thể tạo tác vụ nhanh, chi tiết, xem, chỉnh sửa, tag, lập danh sách kiểm tra, tóm tắt tác vụ và kiểm soát tiến trình của chúng bằng điện thoại di động ở mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, trong bản cập nhật mới nhất, tất cả các bình luận và tin nhắn ping mới được hiển thị trong một bảng điều khiển đặc biệt ở cuối biểu mẫu Tác vụ. Nếu ai đó thêm bình luận, tác vụ sẽ được đánh dấu bằng bộ đếm màu xanh lá cây và được chuyển lên trên danh sách.

Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Email Trong CRM Di Động
Email Trong CRM Di Động
1 phút để đọc