Tạo Mã QR Quy Tắc Tự Động Hóa và Trình Kích Hoạt Quét Mã QR

2 phút để đọc
Long An Trần
27/09/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 22/09/2022
Tạo Mã QR Quy Tắc Tự Động Hóa và Trình Kích Hoạt Quét Mã QR

Các sự kiện kinh doanh đang dần trở lại với cuộc sống của chúng ta như trước khi có dịch Covid. Khi có càng nhiều người tham gia thì việc tổ chức sự kiện ở cấp độ cao lại càng khó khăn hơn, từ việc mời, đăng ký đến việc làm việc với những khách hàng đã tham gia sự kiện.

Hãy cùng xem xét kịch bản tổ chức sự kiện. Để bắt đầu, tất cả khách hàng tiềm năng phải được tham gia vào CRM. Điều đó sẽ bạn thu thập thông tin liên lạc của những người tham gia cho các công việc tiếp theo, chẳng hạn như các cuộc họp hoặc hội nghị.
Nếu bạn chỉ mời khách hàng từ CRM, thì hãy tạo thỏa thuận với công cụ tạo doanh số.
Nếu bạn muốn thu hút khách hàng mới, hãy đặt một biểu mẫu CRM trên trang web của bạn.
Ở giai đoạn đầu tiên của giao dịch, hãy tạo Mã QR và quy tắc tự động Gửi Email/Gửi SMS.
Quy tắc tự động hóa đầu tiên sẽ tạo một mã QR duy nhất cho mỗi người tham gia. Cái thứ hai sẽ gửi cho khách hàng.
Đặt trình kích hoạt Quét mã QR ở nơi khách hàng đã đến tham gia sự kiện. Nhân viên của bạn có thể quét mã khách hàng ở cửa ra vào. Sau khi quét mã và xác nhận rằng khách hàng đã thực sự tham dự sự kiện, trình kích hoạt sẽ hoạt động và chuyển giao dịch sang giai đoạn cụ thể.

Trong kịch bản này, bạn sẽ thấy khách hàng nào thực sự đã tham dự sự kiện và khách hàng nào không. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây

Phổ biến nhất
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Quy Tắc Tự Động Hóa Mới Để Tăng Cường Hợp Tác Nhóm
Tích Hợp Shopify và Bitrix24
Quản Lý Phân Tích Kinh Doanh BI Analytics Trong Bitrix24
Tích Hợp Recurly và Bitrix24

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
BI Builder Trong Bitrix24
BI Builder Trong Bitrix24
1 phút để đọc
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc