Đăng ký miễn phí

Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022

Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022
Nhóm Bitrix24
19/05/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 19/05/2022
Chúng tôi đã thay đổi các điều kiện để bật Quản lý Kho hàng Bitrix24 cho người dùng mới và người dùng hiện tại, áp dụng cho các chế độ CRM khác nhau. 

Khi bạn bật Quản lý Kho hàng, bạn có thể định cấu hình cài đặt mong muốn trong hệ thống. Bạn có thể thêm Quản lý Kho hàng vào mục menu bên trái, cho phép khách hàng đặt trước và điều chỉnh kho hàng trực tiếp trong Thoả thuận.

Đồng thời, trong tháng 5 này chúng tôi đã phát hành một bản cập nhật lớn về Quản lý Kho hàng với việc bổ sung các tính năng mới, thay đổi trang cài đặt và một số tình huống làm việc.

Chúc các bạn và doanh nghiệp mình làm việc hiệu quả, 
Thân, 
Bitrix24 của bạn 
Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.
Đăng ký miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Chạy Các Chiến Dịch Email Marketing Trên Bitrix24
Ứng Dụng Máy Tính Phần Trăm Hoa Hồng Commission Calculator App
Bitrix24 Không Bị Ảnh Hưởng Bởi Lỗ Hổng log4j
Đặt Phòng Họp Trên Bitrix24