Blog Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022

Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022

Long An Trần
1 phút
191
Đã cập nhật: 19/05/2022
Long An Trần
Đã cập nhật: 19/05/2022
Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022
Chúng tôi đã thay đổi các điều kiện để bật Quản lý Kho hàng Bitrix24 cho người dùng mới và người dùng hiện tại, áp dụng cho các chế độ CRM khác nhau. 

Khi bạn bật Quản lý Kho hàng, bạn có thể định cấu hình cài đặt mong muốn trong hệ thống. Bạn có thể thêm Quản lý Kho hàng vào mục menu bên trái, cho phép khách hàng đặt trước và điều chỉnh kho hàng trực tiếp trong Thoả thuận.

Đồng thời, trong tháng 5 này chúng tôi đã phát hành một bản cập nhật lớn về Quản lý Kho hàng với việc bổ sung các tính năng mới, thay đổi trang cài đặt và một số tình huống làm việc.

Chúc các bạn và doanh nghiệp mình làm việc hiệu quả, 
Thân, 
Bitrix24 của bạn 
Phổ biến nhất
Cách tạo hình ảnh bằng CoPilot trong trang web
Các hoạt động của tôi trong CRM
Điểm Danh Check-in
Gửi tin nhắn WhatsApp từ CRM đến khách hàng
Quy tắc tự động hóa: Thông tin khách hàng và Thông báo cho nhân viên
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
Cập Nhật Về Kho Ứng Dụng Bitrix24.Market
1 phút
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
Kiểm Tra Tác Vụ Sau Khi Hoàn Thành
1 phút