Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022

1 phút để đọc
Long An Trần
19/05/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 19/05/2022
Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022
Chúng tôi đã thay đổi các điều kiện để bật Quản lý Kho hàng Bitrix24 cho người dùng mới và người dùng hiện tại, áp dụng cho các chế độ CRM khác nhau. 

Khi bạn bật Quản lý Kho hàng, bạn có thể định cấu hình cài đặt mong muốn trong hệ thống. Bạn có thể thêm Quản lý Kho hàng vào mục menu bên trái, cho phép khách hàng đặt trước và điều chỉnh kho hàng trực tiếp trong Thoả thuận.

Đồng thời, trong tháng 5 này chúng tôi đã phát hành một bản cập nhật lớn về Quản lý Kho hàng với việc bổ sung các tính năng mới, thay đổi trang cài đặt và một số tình huống làm việc.

Chúc các bạn và doanh nghiệp mình làm việc hiệu quả, 
Thân, 
Bitrix24 của bạn 
Phổ biến nhất
CRM Chủ Động và Chế Độ Tập Trung Mới Trong Bitrix24
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ
Cập Nhật Bitrix24: Nâng Cao Hiệu Suất
Làm Việc Với Leads Trong CRM Di Động
Quy tắc tự động hóa: Giao tiếp với khách hàng
Bạn cũng có thể thích
bài viết
Hội thảo web
thuật ngữ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu ngay
Bạn cũng có thể thích
Các Khối Thời Gian Còn Trống
Các Khối Thời Gian Còn Trống
1 phút để đọc
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
Thêm Video Ngắn và Video Trên YouTube Vào Trang Web
1 phút để đọc
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
Thuộc Tính Sản Phẩm Trong Thoả Thuận
1 phút để đọc