Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022
1 phút để đọc
Long An Trần
19/05/2022
Lần cập nhật cuối cùng: 19/05/2022
Thay Đổi Trong Quản Lý Kho Hàng. Tháng 5 năm 2022
Chúng tôi đã thay đổi các điều kiện để bật Quản lý Kho hàng Bitrix24 cho người dùng mới và người dùng hiện tại, áp dụng cho các chế độ CRM khác nhau. 

Khi bạn bật Quản lý Kho hàng, bạn có thể định cấu hình cài đặt mong muốn trong hệ thống. Bạn có thể thêm Quản lý Kho hàng vào mục menu bên trái, cho phép khách hàng đặt trước và điều chỉnh kho hàng trực tiếp trong Thoả thuận.

Đồng thời, trong tháng 5 này chúng tôi đã phát hành một bản cập nhật lớn về Quản lý Kho hàng với việc bổ sung các tính năng mới, thay đổi trang cài đặt và một số tình huống làm việc.

Chúc các bạn và doanh nghiệp mình làm việc hiệu quả, 
Thân, 
Bitrix24 của bạn 
Phổ biến nhất
Tự Động Hóa Quy Trình Kinh Doanh Với Tập Lệnh Thông Minh Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Các Quy Trình Thông Minh Trong Bitrix24 CRM Di Động, Ngay Cả Khi Đang Di Chuyển
Nhắn Tin SMS Trong Bitrix24
Khai Phá Sức Mạnh Của Thanh Toán Bitrix24 CRM
Điều Chỉnh Giá Bitrix24 Phiên Bản Tại Chỗ

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 là nơi tất cả mọi người có thể giao tiếp, phối hợp trong các tác vụ và dự án, quản lý khách hàng và làm việc hiệu quả hơn.

Bắt đầu miễn phí
Bạn cũng có thể thích
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
Hồ Sơ Của Tôi và Cách Thêm Ảnh Vào Hồ Sơ Của Tôi
1 phút để đọc
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
Trình Kích Hoạt Khi Tài Liệu Đã Được Mở
1 phút để đọc
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
Đồng Bộ Hóa Lịch Google Với Bitrix24 Trên Thiết Bị Di Động
1 phút để đọc