Blog Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn

Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn

Long An Trần
1 phút
251
Đã cập nhật: 08/09/2021
Long An Trần
Đã cập nhật: 08/09/2021
Thiết Kế Trang Web Hoặc Cửa Hàng Trực Tuyến Của Bạn

Bitrix24 cung cấp một loạt các trang web có sẵn tuyệt đẹp để bạn lựa chọn,  tuy nhiên, bạn vẫn có thể tùy chỉnh chúng với sự trợ giúp của các công cụ thiết kế.

Bạn có thể chọn màu phù hợp với bản sắc công ty mình. Nó sẽ được sử dụng cho các nút và các yếu tố nổi bật khác trên trang web. Bạn cũng có thể chọn văn bản và tiêu đề xác định các thuộc tính như màu sắc và khoảng cách dòng. Các thuộc tính này sẽ được áp dụng cho tất cả các khối mới mà bạn thêm vào trang web của mình. Thật tuyệt phải không nào?